Somalische egel

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Best, 2018; Cassola, 2016)
Familie Erinaceidae 
Subfamilie Erinaceinae
Genus Atelerix
Soort Atelerix sclateri
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 206-263 mm
  • Staart: 14-20 mm
Gewicht -
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Somalië.
  • Habitat: In savannegebied, maar komt ook voor in grasland.
Levensverwachting 3-4 jaar
IUCN-status “Least Concern”
CITES Niet vermeld

Risicoklasse D

Bij de Somalische egel zijn in drie risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de Somalische egel in risicoklasse D. 

Samenvatting beoordeling van de Somalische egel

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoogrisico zoönotische pathogenen, maar bij de sympatrische en aanverwante soort Atelerix albiventris en A. algirus zijn de hoog-risico zoönotische pathogeen Crimean-Congo hemorrhagic fever virus en Yersinia pestis aangetoond. Dit leidt alleen in het geval van wildvang tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.

 

Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Somalische egels moeten dagelijks langdurig foerageren.
Ruimtegebruik/veiligheid
X
  • Somalische egels gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Somalische egels gebruiken zelf gegraven holen.
Thermoregulatie X De Somalische egel is aangepast aan een droog tropisch en subtropisch klimaat.
Sociaal gedrag   In deze risicocategorie zijn geen risicofactoren van toepassing.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen, maar bij de sympatrische en aanverwante soort Atelerix albiventris en A. algirus zijn de hoog-risico zoönotische pathogeen Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Causey, Kemp, Madbouly, & David-West, 1970) en Yersinia pestis (Malek, Hammani, Beneldjouzi, & Bitam, 2015; Rajerison, Dartevelle, & Ralafiarisoa, 2009) aangetoond. Dit leidt alleen in het geval van wildvang tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.

 

Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte en het gedrag van Somalische egels (Best, 2018) is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De Somalische egel is een omnivoor (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De Somalische egel heeft geen hypsodonte gebitselementen (Berkovitz, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X Somalische egels leven op savannes en jagen op kleine voedsel-items, zoals ongewervelde en kleine gewervelde dieren (Best, 2018), die in zo’n habitat een disperse verspreiding hebben. Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over grootte van de home range of de tijd die Somalische egels dagelijks besteden aan foerageren. De aanverwante grootooregels zijn dagelijks 5-6 uur bezig met foerageren en moeten grote afstanden afleggen om aan genoeg voedsel te komen (Desoky, 2019; Schoenfeld & YomTov, 1985) Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van Somalische egels bestaat uit ongewervelde dieren, kleine gewervelde dieren, paddenstoelen en fruit (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het home range gebruik van de Somalische egel. Het wordt niet aannemelijk geacht dat zij territoriaal gedrag vertonen, gezien de nauw verwante grootooregel grote overlap heeft tussen home ranges en geen territoriaal gedrag vertoont (Schoenfeld & Yom-Tov, 1985). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R2 X Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het nestgebruik van de Somalische egel. Het wordt aannemelijk geacht dat zij een afgezonderde nestplaats gebruiken, gezien de nauw verwante witbuikegel een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen gebruikt (Best, 2018; Santana, Jantz, & Best, 2010). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   Bij gevaar duiken Somalische egels in elkaar en zetten hun stekels uit (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4 X Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van holen van de Somalische egel. Het wordt aannemelijk geacht dat zij gebruik maken van zelf gegraven holen, gezien de nauw verwante witbuikegel zelf holen graaft (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R5   Voor Somalische egels zijn er geen specifieke omgevingselementen essentieel (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Somalische egels leven in een droog tropisch en subtropisch klimaat (Hofmann, R., 1989). In het droge tropische en subtropische klimaat ligt, op enkele regionale uitzonderingen na, de gemiddelde maandtemperatuur gedurende het hele jaar boven de 10 °C. In sommige gebieden daalt de gemiddelde maandtemperatuur van de koudste maand tot 5 °C. Gedurende 5-12 maanden per jaar ligt de gemiddelde temperatuur boven de 18 °C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag varieert, maar is maximaal 500 mm (Schultz J. , 2005). De Somalische egel is aangepast aan een droog tropisch en 
subtropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van zoel-, koel-, of opwarmplaatsen. Het gebruik hiervan wordt ook niet aannemelijk geacht omdat Somalische egels nachtdieren zijn (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over een obligate winterslaap van de Somalische egel. Het wordt niet aannemelijk geacht dat zij een obligate winterslaap houden, gezien de nauw verwante witbuikegel geen obligate winterslaap houdt (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Somalische egels hebben een solitaire leefwijze (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S2   Somalische egels leven solitair (Best, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de voortplanting van de Somalische egel. Somalische egels leven solitair (Best, 2018). Somalische egels hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Berkovitz, B. S. (2018). General introduction . In B. S. Berkovitz, The teeth of mammalian vertebrates.(pp. 1-24). Elsevier inc. .

Best, T. (2018). Family Erinaceidae (Hedgehogs and Gymnures). In D. Wilson, & R. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world vol. 8: Insectivores, Sloths and Colugos (pp. 288-330). Barcelona: Lynx.

Cassola, F. (2016). Somali Hedgehog. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T2275A22324040.en

Causey, O., Kemp, G., Madbouly, M., & David-West, T. (1970). Congo virus from domestic livestock, african hedgehog, and arthropods in nigeria. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 19(5), 846-850.

Desoky, A. (2019). New record of long-eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) in Sohag Governorate, Egypte. Biomedical, journal of scientific & technical research, 19(1), 14036-14037.

Hofmann, R. (1989). Evolutionary steps of ecophysiological adaptation and diversification of ruminants: a comparative view of their digestive system. In: Oecologica, 78 (4) p. 443-457

Malek, M., Hammani, A., Beneldjouzi, A., & Bitam, I. (2015). Enzootic plague foci, Algeria. New Microbes and New Infections, 4(C), 13-16.

Rajerison, M., Dartevelle, S., & Ralafiarisoa, L. (2009). Development and Evaluation of Two Simple, Rapid Immunochromatographic Tests for the Detection of Yersinia pestis Antibodies in Humans and Reservoirs. Plos.

Santana, E., Jantz, H., & Best, T. (2010). Atelerix albiventris (Erinaceomorpha: Erinaceidae). Mammalian Species, 42(1), 99-110.

Schoenfeld, M., & Yom-Tov, Y. (1985). The biology of two species of hedgehogs, Erinaceus europaeus concolor and Hemiechinus auritus aegyptius, in Israel. Mammalia, 49(3).

Schultz, J. (2005). The Ecozones of the World. Berlin: Springer Verlag.

Bent u tevreden over deze pagina?