Vale eekhoorn

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Duckworth & Timmins, 2016; Koprowski et al., 2016; Myhrvold et al., 2015; Wilman et al., 2014)
Familie Sciurida
Subfamilie Callosciurin
Genus Callosciuru
Soort Callosciurus inornatus
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 218-291 mm
  • Staart: 176-210 mm
Gewicht c.325 g
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding:China (Zuid-Yunnan), Laos en Vietnam.
  • Habitat: Kreupelhoutvlaktes en groenblijvende bossen, waaronder tropisch laagland en montane bossen tussen 160 en 2000 m hoogte.
Levensverwachting 5 jaar wild, 10-20 gevangenschap. 
IUCN-status “Least Concern"
CITES Niet vermeld

Risicoklasse E

Bij de vale eekhoorn zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de vale eekhoorn in risicoklasse E.

Samenvatting beoordeling van de vale eekhoorn

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF).Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X). 

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Er is op diersoortniveau geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan-of afwezig zijn van hoog-risico zoönotische pathogenen, maar bij meerdere sympatrische en aanverwante soorten zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen VSBV-1,Leptospira spp. en Yersinia pestis aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.
Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Vale eekhoorns moeten dagelijks langdurig foerageren
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Vale eekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Vale eekhoorns leven arboreaal.
Thermoregulatie X De valeeekhoorn is aangepast aan een tropisch-en montaan klimaat.
Sociaal gedrag X Vale eekhoorns hebben een lineaire dominantiehiërarchie.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Er is op diersoortniveau geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan-of afwezig zijn van hoog-risico zoönotische pathogenen, maar bij meerdere sympatrische en aanverwante soorten zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen VSBV-1 (Hoffmann et al., 2015; Schlottau et al., 2017ab; Tappe et al., 2017),Leptospira spp. (Gozzi et al., 2013) en Yersinia pestis (Jalal et al.,2019) aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor
Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedragvan de valeeekhoornis het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens(Koprowski et al., 2016). Deze risicocategorie is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De vale eekhoorn is een omnivoor(Wilman et al., 2014).Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De vale eekhoorn heeft geen hypsodonte gebitselementen(Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X De vale eekhoorns is dagactief met piekmomenten in activiteit in de ochtend en avond. De middagdip is essentieel voor de spijsvertering doordat na het foerageren in de ochtend de maximale capaciteit van het spijsverteringskanaalis behaald (Koprowski et al., 2016).De actieve tijd van boomeekhoorns uit de subfamilie Callosciurinaewordt voornamelijk besteed aan foerageren(53,9 +/-9,2 %) (Bertolino et al., 2004). Het is onbekend of de vale eekhoorn meer scatterhoarderof meer larderhoarder is, maar verwante soorten binnen de subfamilie Callosciurinae met overeenkomsten in gedrag en ecologie zijn scatterhoarders (Hafidzi, 1998; Kobayashi et al., 2019; Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van de vale eekhoorn bestaat uit fruit, planten, zaden, invertebraten en kleine vertebraten (Wilman et al., 2014).Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de home range grootte van de vale eekhoorn. De vale eekhoorn heeft overlappende home ranges (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R2 X Vale eekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als nachtrustplaats (Koprowski et al., 2016).Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   De valeeekhoorn is door zijn arboreale levensstijl erg behendig en vlucht doelgericht naar hoge schuilplekken (Koprowski et al., 2016).Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4   Vale eekhoorns gebruiken geen holen of kuilen (Koprowski et al., 2016).Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5 X Vale eekhoorns leven arboreaal (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Vale eekhoorns leven in een tropisch en montaan klimaat (Koprowski et al., 2016; Schultz, 2005). De gemiddelde minimumtemperatuur in de montane bossen van Zuid-Yunnan waar vale eekhoorns voorkomen is 7°C (met een uiterste minimumtemperatuur van -3°C) en de gemiddelde maximumtemperatuur is 16°C (met een uiterste maximumtemperatuur van 37°C). De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid is 1500 mm en de gemiddelde luchtvochtigheid is 80% (Meteoblue, 2020). De natte zomers en droge winters zijn in tegenstelling met het gematigde zeeklimaat in Nederland, waar de zomers droog en de winters nat zijn (Schultz, 2005).De vale eekhoorn is aangepast aan een tropisch en montaan klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat vale eekhoorns gebruik maken van een speciale zoel-, koel-of opwarmplaats.Bovendien gebruiken zij hun dikke staart als bescherming tegen buitentemperaturen (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Vale eekhoorns zijn jaarrond actief (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de leefwijze van de vale eekhoorn. Verwante soorten in de subfamilie (Callosciurinae) zijn promiscue en solitair (Koprowski et al., 2016; Tamura et al., 2018).Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S2 X Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de dominantiehiërarchie van de vale eekhoorn. Verwante soorten in de subfamilie (Callosciurinae) leven solitair en hebben vaak overlappende homeranges. Bij deze soorten is er sprake van een lineairedominantiehiërarchie, die het meest prominent aanwezig is tijdens het paarseizoen (Farentinos, 1972; Koprowski et al., 2016; Tamura et al., 1988). Deze risicofactor is daarom van toepassing
S3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de voortplanting van vale eekhoorns. Verwante soorten in de subfamilie (Callosciurinae) zijn binnen het eerste levensjaar geslachtsrijp en kunnen 2-3 keer per jaar werpen. Vrouwtjes zijn 39-44 dagen drachtig en krijgen per worp 1-2 jongen. Ze planten zich jaarrond voort. Vale eekhoornshebben geen grote kans op overbevolking (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Bertolino, S., Mazzoglio, P. J., Vaiana, M. & Currado, I. (2004). Activity budget and foraging behaviour of introduced Callosciurus finlaysonii(Rodentia, Sciuridae) in Italy. Journal of Mammalogy. 85(2). 254-259.

Duckworth, J.W. & Timmins, R.J. (2016). Callosciurus inornatus. The IUCN Red List of Threatened Species2016.Opgehaald van IUCN: https://www.iucnredlist.org/species/3597/22254170.

Farentinos, R. C. (1972). Social dominance and mating activity in the tassel-eared squirrel (Sciurus aberti ferreus). Anim. Behav.20. 316-326.

Gozzi, A., Guichón, M. L., Benitez, V., Romero, G. N. & Brihuega, C. (2013). First isolation of Leptospira interrogansfrom the arboreal squirrel Callosciurus erythraeusintroduced in Argentina. Wildlife Biology. 19. 483-489.

Hafidzi, M. N. (1998). Plantain squirrel Callosciurus notatusin a plantation habitat. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 21(1). 23-28.

Hoffmann, B., Tappe, D., Höper, D., Herden, C., Boldt, A., Mawrin, C., Niederstraßer, O., Müller, T., Jenckel, M., van der Grinten, E., Lutter, C., Abendroth, B., Teifke, J. P., Cadar, D., Schmidt-Chanasit, J., Ulrich, R. G. & Beer, M. (2015). A Variegated Squirrel Bornavirus Associatedwith Fatal Human Encephalitis. N Engl J Med. 373. 154-162.

Jalal, M. S., Islam, M. Z., Dutta, A., Dhar, P. K., Das, A., Hasan, M. M., Barua, H., Biswas, P. K., & Ahad, A. (2019). Antibiotic resistant zoonotic bacteria in Irrawaddy squirrel (Callosciurus pygerythrus). Veterinary medicine and science, 5(2), 260–268.

Kobayashi, S., Placksanoi, J., Taksin, A., Aryuthaka, C., Denda, T. & Izawa, M. (2019). Resource use among sympatric Callosciurusspp. (Sciuridae) in tropical seasonalforests during the dry season in northeastern Thailand. Mammal Study. 44(1). 23-32.

Koprowski, J. L., Goldstein, E. A., Bennett, K. R. & Pereira Mendes, C. (2016). Family Sciuridae (Squirrels). In D. E. Wilson, T. E. Lacher Jr. & R. A. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world. 6. Lagomorphs and Rodents I(pp. 648-837). Barcelona: Lynx Edicions.

Meteoblue (2020). Gejiu, Yunnan, China. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/gej….

Myhrvold, N. P., Baldridge, E., Chan, B., Sivam, D., Freeman, D. L., & Morgan Ernest, S. K. (2015). An amniote life-history database to perform comparative analyses with birds, mammals, and reptiles. Ecology96:3109.

Schlottau, K., Jenckel, M., van den Brand, J., Fast, C., Herden, C., Höper, D., Homeier-Bachmann, T., Thielebein, J., Mensing, N., Diender, B., Hoffmann, D., Ulrich, R. G., Mettenleiter, T. C., Koopmans, M., Tappe, D., Schmidt-Chanasit, J., Reusken, C. B. E. M., Beer, M. & Hoffmann, B. (2017a). Variegated Squirrel Bornavirus 1 in Squirrels, Germany and the Netherlands. Emerging Infectious Diseases. 23(3). 477-481.

Schlottau, K., Hoffmann, B., Homeier-Bachmann, T., Fast, C., Ulrich, R. G., Beer, M. & Hoffmann, D. (2017b). Multiple detection of zoonotic variegated squirrel bornavirus 1RNA in different squirrel species suggests a possible unknownorigin for the virus. Arch Virol. 162. 2747–2754.

Schultz, J. (2005). The Ecozones of the World: The Ecological Divisions of the Geosphere (2nded.). Stuttgart: Springer.

Tamura, N., Hayashi, F. & Miyashita, K. (1988). Dominance hierarchy and mating behaviour of the Formosan squirrel, Callosciurus erythraeus thaiwanensis. Journal of Mammalogy. 69(2). 320-331.

Tamura, N., Boonkhaw, P., Prayoon, U.,Kachanasaka, B. & Hayashi, F. (2018). Mating calls are a sensitive indicator of phylogenetic relationships in tropical tree squirrels (Callosciurusspp.).Mammalian Biology. 93. 198-206.

Tappe, D., Schmidt-Chanasit, J., Reusken, C. B. E. M., Beer, M. & Hoffmann, B. (2017). Variegated Squirrel Bornavirus 1 in Squirrels,Germany and the Netherlands. Emerging Infectious Diseases. 23(3). 477-481.

Wilman, H., Belmaker, J., Simpson, J., de la Rosa, C., Rivadeneira, M. M. & Jetz, W. (2014).EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals. Ecology. 95:2027.

Bent u tevreden over deze pagina?