Vietnamees wrattenzwijn

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Meijaard et al., 2011; Wilson & Reeder, 2005)
Familie Suidae
Subfamilie Suinae
Genus Sus
Soort Sus bucculentus
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte -
Gewicht -
Dieet -
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Annamite bergen, Laos en Vietnam.
  • Habitat: -
Levensverwachting -
IUCN-status “Extinct” 
CITES Niet vermeld

Risicoklasse F

Op grond van de morfologie van gevonden Vietnamees wrattenzwijn schedels en aanverwante Suidae soorten valt het Vietnamees wrattenzwijn onder risicoklasse F.

Samenvatting beoordeling van het Vietnamees wrattenzwijn

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen - -
Letselschade - -

 

Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname - -
Ruimtegebruik/veiligheid - -
Thermoregulatie - -
Sociaal gedrag - -

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden.

 

Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de grootte, morfologie of het gedrag van Vietnamese wrattenzwijnen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het dieet van Vietnamese wrattenzwijnen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
V2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebit van het Vietnamese wrattenzwijn. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
V3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de tijd die dagelijks besteed wordt aan foerageren. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
V4   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het dieet van Vietnamese wrattenzwijnen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 

 

Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het home range gebruik. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
R2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over nestgebruik van het Vietnamees wrattenzwijn. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
R3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de vluchtreactie. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
R4   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van holen of kuilen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
R5   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over essentiële specifieke omgevingselementen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 

 

Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de thermoregulatie van het Vietnamees wrattenzwijn. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
T2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van zoel-, koel-, of opwarmplaatsen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
T3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over een obligate winterslaap. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 

 

Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de sociale structuur van het Vietnamees wrattenzwijn. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
S2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de aanwezigheid van een dominantiehiërarchie. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 
S3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de voortplanting van het Vietnamees wrattenzwijn. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. 

Verwijzingen

Meijaard, E., d'Huart, J., & Oliver, W. (2011). Sus bucculentus. In D. Wilson, & R. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world, Hoofed mammals Volume 2. Lynx Edicions.

Wilson, D., & Reeder, D. (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3rd ed). Opgehaald van Mammal species of the world: https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Bent u tevreden over deze pagina?