Vijfstrepige palmeekhoorn

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Koprowski et al., 2016; Nameer & Molur, 2016)
Familie Sciurida
Subfamilie Callosciurinae
Genus Funambulus
Soort Funambulus pennantii
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: c.134 mm (m), 155 mm (v)
  • Staart: c.130 mm (m), 135 mm (v)
Gewicht Gewicht: c.95,2 g (m), 102,9 g (v)
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal en Bangladesh.
  • Habitat: Tropische en subtropische droge, bladverliezende bossen, bergbossen, houtgewasvlaktes, open vlakten, landelijk en stedelijk gebied. 
Levensverwachting 5 jaar wild, 7-20 jaar gevangenschap.
IUCN-status “Least Concern”
CITES Niet vermeld

Risicoklasse E

Bij de vijfstrepige palmeekhoorn zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de vijfstrepige palmeekhoorn in risicoklasse E.

Samenvatting beoordeling van de vijfstrepige palmeekhoorn

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X). 

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Bij vijfstrepige palmeekhoorns is het hoog-risico zoönotische pathogeen Kyasanur forest disease virus aangetoond. Dit leidt alleen in het geval van wildvang tot een signalerende toepassing van deze risicofactor
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing. 
Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Vijfstrepige palmeekhoorns moeten dagelijks langdurig foerageren
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Vijfstrepige palmeekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Vijfstrepige palmeekhoorns leven arboreaal.
Thermoregulatie X De vijfstrepige palmeekhoorn is aangepast aan een steppe-, tropisch en moessonklimaat.
Sociaal gedrag X Vijfstrepige palmeekhoorns hebben een dominantiehiërarchie.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Bij vijfstrepige palmeekhoorns is het hoog-risico zoönotische pathogeen Kyasanur forest diseasevirus (KFDV) aangetoond (Pattnaik, 2006; Reddy et al., 2014). Dit leidt alleen in het geval van import van wildvang tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van vijfstrepige palmeekhoorns is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   Vijfstrepige palmeekhoorns zijn omnivoor (Koprowskiet et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De vijfstrepige palmeekhoorn heeft geen hypsodonte gebitselementen (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X De vijfstrepige palmeekhoorn is dagactief met piekmomenten in activiteit in de ochtend en avond. De middagdip is essentieel voor de spijsvertering doordat na het foerageren in de ochtend de maximale capaciteit van het spijsverteringskanaal is behaald (Koprowski et al., 2016). Vijfstrepige palmeekhoorns spenderen een groot deel van de dag aan foerageren. Ze foerageren zowel in de bomen als op de grond. De actieve tijd van boomeekhoorns uit de subfamilie Callosciurinae wordt voornamelijk besteed aan foerageren (53,9 +/-9,2 %) (Bertolino et al., 2004). Ook leggen ze voedselvoorraden aan (Nowak, 1999). Het is onbekend of de vijfstrepige palmeekhoorn meer scatterhoarderof meer larderhoarder is, maar verwante soorten binnen de subfamilie Callosciurinae met overeenkomsten in gedrag en ecologie zijn scatterhoarders (Hafidzi, 1998; Kobayashi et al., 2019; Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van de vijfstrepige palmeekhoorn bestaat uit vruchten, zaden, noten, knoppen, jonge schors, bladeren, bloemen, honing uit onbewaakte bijenkorven, insecten zoals termieten en rupsen, wormen, eieren, jonge vogels, kikkers en hagedissen (Nowak, 1999;Yousefi et al., 2013; Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing
Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1   Vijfstrepige palmeekhoornmannetjes hebben een home range van c.0,21 ha en vrouwtjes van c.0,15 ha. De home ranges overlappen met elkaar en worden niet verdedigd (Prakash et al., 1968; Koprowskiet al., 2016). Rondom de nestplaats zijn vijfstrepige palmeekhoorns agressief naar indringers, maar vertonen verder geen territoriaal gedrag als markeren of patrouilleren (Prakash et al., 1968). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R2 X Vijfstrepige palmeekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als nachtrustplaats (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing
R3   De vijfstrepige palmeekhoorn is door zijn arboreale levensstijl erg behendig en vlucht doelgericht naar hoge schuilplekken (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4   Vijfstrepige palmeekhoorns gebruiken geen holen of kuilen (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5 X De vijfstrepige palmeekhoorn is arboreaal (Prakash et al., 1968). Deze risicofactor is daarom van toepassing
Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Vijfstrepige palmeekhoorns leven in een steppe-, tropisch en moessonklimaat (Koprowski et al., 2016; Peel et al., 2007; Schultz, 2005; Seth & Prasad, 1969). In de bossen en steppes van India waar vijfstrepige palmeekhoorns voorkomen is de gemiddelde minimumtemperatuur 20°C (met een uiterste minimumtemperatuur van 6°C) en de gemiddelde maximumtemperatuur is 37 °C (met een uiterste maximumtemperatuur van 48°C). De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid is 800mm, waarvan bijna alle regen tijdens het regenseizoen in de zomer valt. De gemiddelde luchtvochtigheid is 40%, fluctuerend van 10-85% (Meteoblue, 2020; Schultz, 2005) De vijfstrepige palmeekhoorn is aangepast aan een steppe-, tropisch en moessonklimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat vijfstrepige palmeekhoorns gebruik maken van een speciale zoel-, koel-of opwarmplaats. Bovendien gebruiken zij hun dikke staart als bescherming tegen buitentemperaturen (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Vijfstrepige palmeekhoorns zijn jaarrond actief (Seth & Prasad, 1969). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Vijfstrepige palmeekhoorns hebben een polygame leefwijze (Nowak, 1999). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S2 X Tijdens het paarseizoen volgen meerdere mannetjes een vrouwtje. De mannetjes vechten met elkaar en verjagen elkaar. Het dominante mannetje kan het vaakst paren (Prakash et al., 1968; Nowak, 1999). Vijfstrepige palmeekhoorns hebben een dominantiehiërarchie. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
S3   Vrouwtjes zijn vanaf 6-10 maanden geslachtsrijp en kunnen 3 keer per jaar werpen. Vrouwtjes zijn 40-42 dagen drachtig en krijgen per worp 2-4 jongen. Vijfstrepige palmeekhoorns planten zich jaarrond voort met een geboortepiek in maart-april en juli-augustus. Vijfstrepige palmeekhoorns hebben geen grote kans op overbevolking (Seth & Prasad, 1969; Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Bertolino, S., Mazzoglio, P. J., Vaiana, M. & Currado, I. (2004). Activity budget and foraging behaviour of introduced Callosciurus finlaysonii(Rodentia, Sciuridae) in Italy. Journal of Mammalogy. 85(2). 254-259.

Hafidzi, M. N. (1998). Plantain squirrel Callosciurus notatusin a plantation habitat. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 21(1). 23-28.

Kobayashi, S., Placksanoi, J., Taksin, A., Aryuthaka, C., Denda, T. & Izawa, M. (2019). Resource use among sympatric Callosciurusspp. (Sciuridae) in tropical seasonal forests during the dry season in northeastern Thailand. Mammal Study. 44(1). 23-32.

Koprowski, J., Goldstein, A., Bennett, R. & Mendes, C. (2016). Funambulus pennantii. In D. Wilson, T. Lacher, & R. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world vol. 6. Lagomorphs and rodents I.(pp. 648-837). Barcelona: Lynx Edicions.

Meteoblue. (2020). Nagpur, India. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/nag…

Nameer, P., & Molur, S. (2016). Funambulus pennantii.Opgehaald van The IUCN Red List of Threatened Species: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T8702A22259750.en

Nowak, R. (1999). Walker's Mammals of the World.Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

Pattnaik, P. (2006). Kyasanur forest disease: an epidemiological view in India. Reviews in Medical Virology.16(3).151-165.

Peel, M., Finlayson, B. & McMahon, T. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, European Geosciences Union.4(2).439-473.

Prakash, I., Kametkar, L. & Purohit, K. (1968). Home range and territorialityof the Northern Palm Squirrel, Funambulus pennanti. Mammalia.32(4).603-611.

Reddy, P., Srivastava, A. & Pattnaik, P. (2014). 13 Kyasanur Forest Disease Virus. In D. Liu, Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins.CRC Press.

Schultz, J. (2005). The ecozones of the world, The Ecological Divisions of the Geosphere (2 ed.). Berlin: Springer.

Seth, P.,& Prasad, M. (1969). Reproductive cycle of the female five-striped Indian palm squirrel, Funambulus pennanti (Wroughton). Reproduction.20(2).211-222.

Yousefi, S., Izadian, M. & Kheradpir, N. (2013). Survey of morphometric features of palm squirrel, Funambulus pennantiiWroughton, 1905 in Iran. Mun Ent Zool.8(1).154-161.

Bent u tevreden over deze pagina?