Accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: A 4316
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het van stroom voorzien van lokale activiteiten met een verplaatsbaar:

 1. accupakket dat geen lood bevat en een vermogen heeft van ten minste 2 kVA en ten hoogste 30 kVA, waarbij:
  1. geen bestaand accupakket wordt vervangen,
  2. sprake is van een uitsluitend elektrische aandrijving, en
  3. het gangbaar is gebruik te maken van een diesel- of benzineaggregaat, of
 2. biogasaggregaat met driewegkatalysator of selectieve katalytische reductie (SCR), waarbij:
  1. de rookgassen niet meer dan 115 milligram NOₓ per normaal kubieke meter bij 15% O₂ bevatten,
  2. de NOₓ-emissie wordt aangetoond met een emissierapportage van NOₓ-metingen aan eenzelfde installatie, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

b. bestaande uit:
een accupakket, (snel)laadsysteem en al dan niet zonnepanelen die uitsluitend voor het accupakket worden gebruikt of een biogasaggregaat (al dan niet met EGR) en al dan niet een accupakket voor de opslag van de gegenereerde energie.

Toelichting
Accu’s voor werktuigen met een vaste bestuurdersplaats komen niet in aanmerking onder deze code. EGR staat voor ‘Exhaust Gas Recirculation’ en kan onderdeel zijn van het biogasaggregaat.

Zie bedrijfsmiddel 260102 en 270106 van de energie-investeringsaftrek voor accu’s vanaf 30 kVA en mobiele elektrische werktuigen zonder bestuurdersplaats.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF, ID:GMW

Bent u tevreden over deze pagina?