Apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1760
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het voorkomen van de verspreiding van plastic granulaat, flakes, poeders of zwerfafval bij laden en lossen, industriële productieprocessen of bouwactiviteiten, door: 

  1. een gesloten laad- en losvoorziening tussen opslag en transportmiddel, 
  2. apparatuur voor het schoonzuigen of afblazen van transportmiddelen na laden of lossen op een daarvoor geschikte locatie, 
  3. apparatuur of voorzieningen voor het afvangen, verzamelen of terugnemen van resterend granulaat na laden, lossen, monstername, bij verwaaiing of tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, 
  4. filters in waterafvoer- of rioleringsputten, 
  5. beschermhoezen voor heftruckvorken ter voorkoming van schade aan verpakkingen gevuld met granulaat, 
  6. schuttingen langs de bouwplaats die uitsluitend bestemd zijn voor het voorkomen van verwaaiing van bouwafval, of 
  7. dichte afvalcontainers voor lichte materialen op bouwplaatsen,

b. bestaande uit:
apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van verspreiding van plastics in het milieu, met uitzondering van veegmachines.

Toelichting
Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. 

Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 500 per voorziening worden ten minste 5 voorzieningen tegelijk aangeschaft en gemeld.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IME, ID:GMA

Bent u tevreden over deze pagina?