Decentraal koelsysteem (hydroloop) met een totaal koelvermogen van maximaal 50 kW [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor: 
het koelen van producten in meubels en/of cellen tot maximaal + 16 °C,

en bestaande uit: 
stekkerklare koelmeubels en/of gekoelde cellen, die onderling zijn verbonden met een glycolnet en drycooler en waarbij:

- de aangesloten meubels en/of condensoreenheden:

  • werken met een halogeenvrij koudemiddel,
  • zijn voorzien van ten minste één frequentiegeregelde of elektronisch toerengeregelde compressor,
  • beschikken over een elektronische expansieregeling;

– de drycooler is ontworpen:

  • op maximaal 14 K temperatuurverschil tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur,
  • op maximaal 4 K temperatuurverschil tussen waterintrede- en wateruittredetemperatuur,
  •  met een specifiek opgenomen vermogen van de drycooler van maximaal 21 W per kW drycoolervermogen;

– een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot +13 °C buitenluchttemperatuur.

Het specifiek opgenomen vermogen van de drycooler is de som van het totaal opgenomen vermogen van de ventilatoren en pompen, gedeeld door het drycoolervermogen bij een temperatuurverschil van maximaal 14 K tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur.

De omgevingstemperatuur is een drogeboltemperatuur van +30 °C met een relatieve vochtigheid van 50%.

Het maximale temperatuurverschil van 14 K tussen condensatie- en omgevingstemperatuur geldt voor een buitenluchttemperatuur van +13 °C en hoger.

Een koel- en/of vriesinstallatie waarbij in het samenstel van voorzieningen een halogeenhoudend koudemiddel wordt toegepast, komt niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. Onder samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor het koelen en/of vriezen van ruimten of processen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt €3.000 per geïnstalleerde kW van het koel- en vriesvermogen van het decentraal koelsysteem.

Het totale koelvermogen is de som van alle afzonderlijke koelvermogens van de aangesloten meubels en/of condensoreenheden, dat is bepaald bij een condensatietemperatuur van +44 °C, en een verdampingstemperatuur van -10 °C (voor koeltoepassingen) of verdampingstemperatuur van -35 °C (voor vriestoepassingen).

Bent u tevreden over deze pagina?