Decentrale zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 5245
Jaar: 2024 (nieuw ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het decentraal zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke of hiermee vergelijkbare aard, waarbij: 

  • op de betreffende locatie geen rioolaansluiting aanwezig is, 
  • geneesmiddelresten, hormoonverstorende stoffen en multiresistente bacteriën in het afvalwater aantoonbaar onschadelijk worden gemaakt, 
  • het gezuiverde water lokaal infiltreert, nuttig wordt toegepast of met toestemming van het bevoegd gezag wordt geloosd op het oppervlaktewater, 
  • de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn, en 
  • een installatie of voorziening voor de infiltratie van het gezuiverde water voldoet aan de eisen zoals omschreven in bedrijfsmiddel G 5342,

b. bestaande uit:
een waterzuiveringsinstallatie, met uitzondering van installaties of voorzieningen voor het toepassen van het gezuiverde water.

Toelichting
Dit bedrijfsmiddel is bestemd voor bijvoorbeeld campings en andere recreatieve organisaties die investeren in de verwijdering van microverontreinigingen als aanvulling op een septic tank.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMA, ID:GMV

Bent u tevreden over deze pagina?