Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1461
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het afbreken van condensatiepolymeren in polyester- of polyethyleentereftalaat (pet-)afvalstromen door glycolyse en katalyse in een continu proces, waarbij: 

  • de afvalstroom bestaat uit gekleurde afvalstoffen of afvalstoffen die niet mechanisch gerecycled kunnen worden tot een grondstof voor de productie van petflessen, 
  • de procestemperatuur ten hoogste 200°C bedraagt, 
  • de geproduceerde monomeren de kwaliteit van primaire grondstoffen hebben, en 
  • ten minste 99% van de vrijkomende reactieproducten worden toegepast als grondstof voor nieuwe polyesters,

b. bestaande uit:
een reactor, een centrifuge, een kristallisatie-eenheid, een filter, een destillatiekolom en al dan niet de volgende onderdelen: een voorbewerkingsinstallatie, een toe- en afvoersysteem en opslagvoorzieningen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMA

Bent u tevreden over deze pagina?