Elektrisch aangedreven bestelauto

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: E 3101
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het vervoer van goederen met een elektrisch aangedreven bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2, en
  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit:
een elektrisch aangedreven bestelauto, met uitzondering van een oplaadpunt.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 20.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Er wordt over de eerste € 20.000 geen milieu-investeringsaftrek ontvangen. Stel, er wordt geïnvesteerd in een elektrisch aangedreven bestelauto ter waarde van € 50.000, dan komt de investering voor ten hoogste € 50.000 - € 20.000 = € 30.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Als er naast milieu-investeringsaftrek ook een subsidie wordt ontvangen, dan dient deze subsidie ook in mindering gebracht te worden. Wanneer er bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in een elektrisch aangedreven bestelauto ter waarde van € 50.000 en een subsidie van € 3.000 ontvangt, dan komt de investering voor ten hoogste € 50.000 - € 20.000 - € 3.000 = € 27.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Op www.rvo.nl/miavamil onder 'Positieve lijsten' staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze kunnen voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMB

Bent u tevreden over deze pagina?