Energiesysteem voor verwarmen en/of koelen van bestaande gebouwen [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
het collectief verwarmen en/of koelen van bestaande bedrijfsgebouwen en/of van bestaande woningen,

en bestaande uit:
bron die voor minimaal 70% van de energie-inhoud bestaat uit een hernieuwbare energiebrone16 en/of afvalwarmte1 en/of restwarmtee17 en/of duurzame warmte12, warmtepomp, warmte- of koudedistributienet10, afleversets19, (eventueel) warmte- of koudetransportleiding9, (eventueel) warmtepompboiler volgens code 211102.
Het afgiftenet11 komt niet in aanmerking.

De kosten van de volgende hernieuwbare energiebronnen komen niet in aanmerking: geothermie, elektriciteitsopwekking met waterkracht, windenergie of getijdenenergie.

Voor specifieke bedrijfsmiddelen voor duurzame warmte omschreven in hoofdstuk D zijn alle eisen die aan deze bedrijfsmiddelen worden gesteld ook van toepassing.

Alleen elektrisch gedreven brine/water, water/water en lucht/water warmtepompen mogen worden toegepast. Een lucht/water warmtepomp mag alleen ingezet worden in combinatie met een brine/water of water/water warmtepomp.

Toelichting

  • Niet-collectieve energiesystemen komen niet in aanmerking en kunnen mogelijk onder code 211103 of 211104 gemeld worden.
  • Van deze techniek is een principeschema beschikbaar op de website van RVO.
Bent u tevreden over deze pagina?