Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 2208
Jaar: 2024 (ongewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het bij een veehouderij afdekken van een drijfmestopslag met een gasdichte voorziening, niet zijnde een (na)vergister of digestaatopslag, waardoor de methaanemissie wordt verminderd en waarbij de ontstane gassen: 

  1. in een gasdichte ruimte worden opgevangen en nuttig worden toegepast, of 
  2. thermisch worden geoxideerd door een affakkelinstallatie die voldoet aan de veiligheidseisen NPR 7910-1+C1,

b. bestaande uit:
gasdichte voorziening, affakkelinstallatie en met uitzondering van (onderdelen van) de mestopslag.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LME

Bent u tevreden over deze pagina?