Infiltratiesysteem of wadi (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 5342
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het in de bebouwde kom bij een bestaand bedrijfsgebouw, bestaand bedrijfsterrein of bestaande woningen bufferen en infiltreren van regenwater in een infiltratiesysteem of wadi, waarbij: 

  • de infiltratiecapaciteit op de locatie toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie,
  • het vergroten van de infiltratiecapaciteit geen verplichting vanuit het bevoegd gezag is, en
  • de investering geen infiltratievoorziening voor de land- of tuinbouw betreft,

b. bestaande uit: 
een infiltratiesysteem of wadi, met uitzondering van gebouwriolering op, in of aan het gebouw.

Toelichting
Onder gebouwriolering worden onder andere dakgoten en regenpijpen verstaan (zie Besluit bouwwerken leefomgeving, NEN 3215). Onder het aanpassen van de bestaande situatie wordt eveneens verstaan: sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie of het wijzigen van de bestemming van een gebouw. 

Zie bedrijfsmiddel F 5344 voor het bufferen van regenwater zonder infiltratie.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMW, ID:GMK

Bent u tevreden over deze pagina?