Klimaat- en dierenmonitoringssysteem

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 2202
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het in een stal monitoren van dieren en meten van klimaatparameters, waardoor inzichtelijk wordt op welke manier het gebruik van antibiotica of hormonen op het bedrijf gereduceerd kan worden en vermindering van de ammoniakemissie mogelijk is, door het in de stal maken van foto's van de dieren, opnemen van geluid in de stal en meten van ten minste de volgende parameters: 

  • CO₂, 
  • temperatuur, 
  • ammoniak, 
  • methaan, 
  • luchtvochtigheid, 
  • luchtdruk, en 
  • fijnstof (PM2,5 en 10),

b. bestaande uit:
een sensoreenheid met camera's, sensoren en 4G-verbinding, een voedingskabel en software voor real-time inzicht in de 
meetresultaten.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMD

Bent u tevreden over deze pagina?