Loodvrij accupakket voor vaartuigen

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 3310
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het voorzien in de energiebehoefte van een vaartuig met een modulair of in het vaartuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat, waarbij: 

  • het vaartuig uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, en 
  • de investering niet de vervanging van een bestaand accupakket betreft,

b. bestaande uit:
een accupakket.

Toelichting
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen met betrekking tot de productie, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten geldt dat niet meer dan € 1.250.000 staatssteun per onderneming per jaar verleend mag worden en per investeringsproject ten hoogste € 2.500.000 in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Zie punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMS, ID:LMA

Bent u tevreden over deze pagina?