Netbalancering door actieve sturing van installaties [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor: 
het automatisch sturen van de elektriciteitsvraag installaties op basis van de elektriciteitsmarkt,

en bestaande uit:
optimalisatiesoftware, (eventueel) regeleenheid.

Toelichting
De installatie zelf komt niet in aanmerking.

14 Optimalisatiesoftware
Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in of uitschakelen van het bedrijfsmiddel.
 

 

Bent u tevreden over deze pagina?