Opslag van elektrische energie met vliegwielopslagsysteem [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt

en bestaande uit:
vliegwielopslagsysteem, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware14.

14 Optimalisatiesoftware
Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in of uitschakelen van het bedrijfsmiddel.

Bent u tevreden over deze pagina?