Productieapparatuur voor stroken- of pixelteelt

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2313
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de weerbaarheid van landbouwgewassen door het op eigen bedrijf in de open lucht telen van gewassen in: 

  1. stroken tot 30 meter breed, of 
  2. pixels van ten hoogste 30 bij 30 meter breed, 

Waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat: 

  • er geen gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere chemische toevoegingen, en 
  • een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een ander in deze bijlage omschreven bedrijfsmiddel moet voldoen aan de vereisten van het betreffende bedrijfsmiddel,

b. bestaande uit:
productieapparatuur voor de teelt van landbouwgewassen in stroken of pixels.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMP, ID:LMK, ID:LMB, ID:LMT

Bent u tevreden over deze pagina?