Regenwaterbuffer met dynamische afvoer in de bebouwde kom

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 5345
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het in de bebouwde kom tijdens hevige regenval bufferen van regenwater in een retentievijver of ondergrondse opslagvoorziening, waarbij de regenwaterbuffer: 

  • ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan bufferen, 
  • beschikt over een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer om regenwater vertraagd af te voeren, waardoor het riool of het regionale watersysteem niet overbelast raken, en
  • geen regenwateropslag voor de land- of tuinbouw betreft,

b. bestaande uit:
een retentievijver of regenwaterbuffer, een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer en al dan niet een helofytensloot, vegetatiestuw, waterdoorlatende bestrating en afscheider voor olie, water en slib en met uitzondering van gebouwriolering op, in of aan het gebouw.

Toelichting
Onder gebouwriolering worden onder andere dakgoten en regenpijpen verstaan (zie Besluit bouwwerken leefomgeving, NEN 3215). Onder een retentievijver wordt een vijver verstaan waarin tijdens en na hevige regenval regenwater wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd. 

Onder een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer wordt een afvoer verstaan die zo is ingesteld dat regenwater automatisch wordt vastgehouden bij regenval en wordt afgevoerd in drogere periodes.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMK

Bent u tevreden over deze pagina?