Stofafscheider

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: E 4485
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom met een vast opgestelde stofafscheider, waarbij: 

  • de restemissie geforceerd naar de buitenlucht wordt afgevoerd en ten hoogste 2 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, 
  • de gefilterde lucht niet wordt gerecirculeerd in de ruimte waar personeel werkt, 
  • in de toegepaste filters geen PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn verwerkt, en 
  • de afgas of luchtstroom niet afkomstig is van een crematorium, kantoorgebouw, kas of stal,

b. bestaande uit:
een stofafscheider en al dan niet een ventilator en apparatuur die benodigd is om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding.

Het bedrijfsmiddel komt voor 95% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Een voorbeeld van een stof die tot de PFAS-groep behoort is PTFE (Polytetrafluorethyleen). Dit is een potentiële zeer zorgwekkende stof. 

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 4 van paragraaf 1 van deze bijlage. Bedrijfsmiddelen waarvoor Arbo-verplichtingen gelden komen niet in aanmerking. Arbo-verplichtingen kunnen bijvoorbeeld gelden als gefilterde lucht gedeeltelijk of geheel wordt gerecirculeerd in een ruimte waar personeel werkt.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF

Bent u tevreden over deze pagina?