Systeem voor individuele meting van nutriënten

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 2143
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het automatisch meten van de nutriëntconcentraties in voedingswater voor de glastuinbouw ten behoeve van het bepalen van de optimale voedingsgift en het verminderen van de hoeveelheid te lozen drainwater, waarbij de concentraties van ten minste de volgende nutriënten individueel worden gemeten:

  • natrium, 
  • kalium, 
  • magnesium, 
  • calcium, 
  • ammonium, 
  • chloor, 
  • nitraat, 
  • sulfaat, 
  • waterstofcarbonaat en 
  • fosfaat,

b. bestaande uit:
een meetsysteem.

Een investering in een systeem voor individuele meting van nutriënten als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen F 2112 of A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2143 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMG

Bent u tevreden over deze pagina?