Warmte- en/of koudenet [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
het uitkoppelen bij de bron en het transporteren van warmte of koude voor het verwarmen of koelen van gebouwen en/of processen,

en bestaande uit: 
warmte- of koudetransportleiding, (eventueel) warmtewisselaar bij de warmtebron, (eventueel) warmte- of koudedistributienet, (eventueel) warmtewisselaar tussen warmtedistributienet en afgiftenet , (eventueel) afleverset, (eventueel) absorptiekoelmachine.

Het afgiftenet zelf komt niet in aanmerking.

Het systeem dient voor ten minste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van warmte uit een van de volgende bronnen: warmte-kracht-koppeling (WKK) gevoed door biomassa of groen gas, afvalwarmte, afvalverbrandingsinstallaties, hernieuwbare energiebronnen, restwarmte uit processen, power to heat, warmte- koudeopslag (WKO).

Meer informatie

ID:IET, ID:GEC

Bent u tevreden over deze pagina?