Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor: 
het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,

en bestaande uit:
panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 4 kW, die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer. 

Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van voorzieningen te worden genomen. Onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige middelen voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen.​

Toelichting
De accu dient hoofdzakelijk toegepast te worden voor de opslag van energie uit zonnepanelen.
​Zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet, moeten voldoen aan de omschrijving van code 251102.

Meer informatie

ID:AED, ID:GED

Bent u tevreden over deze pagina?