Best practices van Nederland in circulaire agrifood & biomassa in de schijnwerpers

Gepubliceerd op:
17 oktober 2023

Op 18 oktober 2023 overhandigden Jolijn Zwart-van Kessel van Foodvalley NL en Freek van Eijk van Holland Circular Hotspot de nieuwe publicatie 'Circulaire agrifood & biomassa: voedsel en materialen voor een duurzame toekomst' aan Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie in Zuid-Afrika over groene waterstof, circulaire afvalverwerking en toekomstgerichte land- en tuinbouw.

De publicatie geeft inzicht in verschillende Nederlandse circulaire best practices en voorziet in een goede blik op toekomstige ondernemerskansen. Ook laat het de geleerde lessen in het benutten van reststromen zien van samenwerkende overheden, kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van de Nederlandse agrifood-productie.

Upcycling en biomassa in de circulaire economie

Deze publicatie geeft u een beeld van:

 • hergebruik binnen het teeltsysteem;
 • waardecreatie binnen de voedselketen door upcycling (een vorm van recycling waarbij het product na verwerking dezelfde of zelfs een betere kwaliteit heeft);
 • vervanging; en
 • biomassatoepassingen buiten de agrifood-sector.

Het invoeren van circulaire economische maatregelen wordt steeds belangrijker door de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking, de stijging van de welvaart en de eindigheid van bepaalde grondstoffen. Daarbij wordt biomassa steeds essentiëler in de circulaire economie. Biomassa levert naast voedsel en veevoer ook hernieuwbare grondstoffen die kunnen bijdragen aan de vervanging van primaire grondstoffen in andere sectoren.

Veel innovatieve partners van Foodvalley NL zijn actief betrokken en putten in hun dagelijkse praktijk uit onze verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld door samen te werken in de Foodvalley NL Upcycling Community om afvalstromen naar consumenten te upcyclen. Samen kunnen we wereldwijd meer en betere circulaire oplossingen ontwikkelen en introduceren.

Jolijn Zwart-van Kessel
Foodvalley NL

Toename wereldwijde vraag naar biomassa

De wereldwijde vraag naar biomassa zal tot 2050 enorm toenemen. Of het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa de vraag ernaar kan bijhouden is echter nog niet zeker. Een transitie naar een ecologisch duurzaam productie- en consumptiesysteem is essentieel voor de upcycling van voedselreststromen en productie van biomassa. Omdat grondstoffen en biomassa wereldwijd beperkt beschikbaar kunnen worden en de belangen en benodigde investeringen groot zijn, zullen dilemma's ontstaan.

Wereldwijd zien we een toenemende concurrentie tussen voedsel, diervoeding en biomassa voor materialen, chemie en energie. Deze publicatie is een gereedschapskist en inspiratiebron om een nieuw evenwicht te vinden in deze transitie voor iedereen die werkzaam is in (circulaire) agrifood & biomassasectoren. We willen inspireren en helpen om duurzame zakelijke kansen overal te versnellen en op te schalen.

Freek van Eijk
Holland Circular Hotspot

Samenwerking

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de volgende partijen:

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Holland Circular Hotspot;
 • Foodvalley NL;
 • Topsector Agri & Food;
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?