Gemeenten kunnen subsidie aanvragen en ontvangen namens woningeigenaren

Gepubliceerd op:
1 februari 2024

Gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2024 woningeigenaren ontzorgen bij de verduurzaming van hun woning. Dit is mogelijk als gemeenten de energiebesparing (ISDE) aanvragen en ontvangen namens de woningeigenaar. 

ISDE - isoleren woningen

Veel gemeenten gaven de afgelopen jaren aan behoefte te hebben om namens woningeigenaren subsidie aan te vragen én te ontvangen. Dit is nu mogelijk.

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld van deze mogelijkheid gebruik maken voor collectieve wijkaanpakken, waarbij de gemeente via de SpUk Lokale Aanpak Isolatie inwoners al zaken uit handen neemt. Maar de gemeente kan ook een ISDE-aanvraag doen voor een enkele woningeigenaar.

Keuze ligt bij gemeenten

Gemeenten mogen kiezen of zij deze optie aanbieden en wanneer ze deze ondersteuning kunnen bieden. De communicatie hierover naar woningeigenaren verloopt via de gemeenten zelf.   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt de Handreiking over ISDE aanvragen namens woningeigenaren met gemeenten en op Volkshuisvestingnederland.nl. Komende tijd komt meer materiaal beschikbaar om gemeenten te helpen bij het proces.

Hulp en ondersteuning vanuit RVO 

Gemeenten mogen rekenen op ondersteuning vanuit RVO via een speciaal team dat hun vragen beantwoordt. Contactgegevens en informatie over hoe de aanvraag van subsidie namens woningeigenaren werkt, vindt u op www.rvo.nl/isde-gemeenten.

Woningeigenaren die zelf ISDE aanvragen 

Heeft u contact met woningeigenaren die willen weten of ze in aanmerking komen voor de subsidie of hoe ze de ISDE kunnen aanvragen? Dan kunt u hen nog steeds verwijzen naar www.rvo.nl/isde.

Bent u tevreden over deze pagina?