Subsidiepot voor verduurzamen binnenvaartschepen op eerste dag al leeg

Gepubliceerd op:
9 juli 2024

De subsidiepot voor de regeling Verduurzaming Binnenvaartschepen raakte op de eerste dag al leeg. Op donderdag 4 juli ging de subsidie open voor aanvragen. Die dag kwamen er meer dan 200 aanvragen binnen.  

Binnenvaartschip

Loting

Er komt een loting voor iedereen die op 4 juli de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) aanvroeg. Na loting door een notaris beoordeelt RVO de aanvragen op volgorde van de lotingsuitslag. Formeel kunnen partijen nog een aanvraag indienen. Aanvragers moeten er wel rekening mee houden dat de kans relatief klein is dat ze nog in aanmerking komen voor subsidie.  

Luchtkwaliteit verbeteren

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen. Dit kan door oudere motoren te vervangen door stage-V motoren of door een SCR-katalysator aan te schaffen en te installeren op de bestaande motor. Dit jaar was er € 12.9 miljoen beschikbaar. In 2025 opent de regeling opnieuw in dezelfde vorm en met hetzelfde budget als in 2024.

Meer weten?

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?