Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Gepubliceerd op:
22 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
31 oktober 2023

Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets voor u is.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 7 februari 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 31 oktober 2023
16:00 (CET)
Maximaal € 400.000 per vaartuig
Totaal budget:
€ 76.400.000

Let op: het budget is voor 2023 op.
Dat geldt voor zowel de aanschaf en installatie van een nieuwe Stage-V motor als voor de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator (al dan niet in combinatie met een roetfilter). U kunt daarom in 2023 hiervoor geen subsidie meer aanvragen.

Doel

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen. De volgende type motoren komen in aanmerking voor subsidie:

 • IWP
 • IWA
 • NRE

Voor een katalysator komt het type SCR. Een SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden). Nieuw in 2023 is dat nu ook een katalysator gecombineerd met een roetfilter voor subsidie in aanmerking komt.

Neemt u ook geluiddempende maatregelen? Dan kunt u de aanschaf- en installatiekosten opgeven bij uw subsidieaanvraag, mits deze zijn gekoppeld aan de inbouw van de nieuwe motor of katalysator.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Budget

Het totale budget is € 76,4 miljoen. Het budget is als volgt verdeeld:

Budget Binnenvaartmotoren of het plaatsen van elektrische aandrijflijn 2021 - 2023

Jaar Budget
2021 € 6,9 miljoen
2022 € 15,9 miljoen
2023 € 17,0 miljoen

Budget Katalysatoren 2021 - 2025

Jaar Budget
2021 € 3,96 miljoen
2022 € 2,4 miljoen
2023 € 4,5 miljoen
2024 € 12,9 miljoen
2025 € 12,9 miljoen

De subsidie is maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste € 400.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10% verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%. Wilt u weten wanneer u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent? Doe dan de MKB-toets.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de SRVB dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw motor is nog intact ten tijde van het aanvragen van de subsidie.
 • U vraagt subsidie aan voor één vaartuig.
 • U vraagt samen met andere in een groep met u verbonden bedrijven, voor niet meer dan 3 vaartuigen per kalenderjaar subsidie aan.
 • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
 • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
 • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing.
 • Bij een aanvraag voor de inbouw van een stage V motor moet de certificering op het moment van aanvraag beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor de CESNI-lijst. Wanneer de betreffende motor nog niet op de lijst staat, kunt u een bewijs van certificering zelf toevoegen bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Vaststelling

Binnen 13 weken na oplevering van de aanpassing aan uw vaartuig doet u een verzoek tot vaststelling. Bij het verzoek tot vaststelling stuurt u een definitief overzicht van de kosten en het aangepaste binnenschipcertificaat mee. Wanneer het gaat om een katalysator, dan stuurt u ook een meetrapport mee (de kosten hiervoor zijn ook subsidiabel).

Wijzigingen

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld u heeft een ander postadres, dan kan dat via het wijzigingsformulier. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?