Open voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Gepubliceerd op:
22 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 juni 2023

Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets voor u is.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
dinsdag 7 februari 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 31 oktober 2023
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 400.000 per vaartuig
Totaal budget:
€ 76.400.000

Let op: meer aanvragen dan budget
Het budget voor de aanschaf en installatie van een nieuwe Stage-V motor is op. Dit geldt ook voor het aanvullende budget dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 5 juni 2023 bekendmaakte. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan dat er geld beschikbaar is. Het heeft geen zin om hiervoor nog subsidie aan te vragen. Via een loting hebben we alle aanvragen die op 7 februari 2023 zijn ingediend, gerangschikt. Deze loting is uitgevoerd door een notaris. Daarna behandelen we de aanvragen op volgorde van deze ranglijst.

Budget katalysatoren

Er is nog wel budget beschikbaar voor de aankoop en installatie van een katalysator (al dan niet in combinatie met een roetfilter). Voor dit onderdeel kunt u dus nog wel een aanvraag indienen.

Doel

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen. De volgende type motoren komen in aanmerking voor subsidie:

 • IWP
 • IWA
 • NRE

Voor een katalysator komt het type SCR. Een SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden). Nieuw in 2023 is dat nu ook een katalysator gecombineerd met een roetfilter voor subsidie in aanmerking komt.

Neemt u ook geluiddempende maatregelen? Dan kunt u de aanschaf- en installatiekosten opgeven bij uw subsidieaanvraag, mits deze zijn gekoppeld aan de inbouw van de nieuwe motor of katalysator.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Budget

Het totale budget is € 76,4 miljoen. Het budget is als volgt verdeeld:

Budget Binnenvaartmotoren of het plaatsen van elektrische aandrijflijn 2021 - 2023

Jaar Budget
2021 € 6,9 miljoen
2022 € 15,9 miljoen
2023 € 17,0 miljoen

Budget Katalysatoren 2021 - 2025

Jaar Budget
2021 € 3,96 miljoen
2022 € 2,4 miljoen
2023 € 4,5 miljoen
2024 € 12,9 miljoen
2025 € 12,9 miljoen

De subsidie is maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste € 400.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10% verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%. Wilt u weten wanneer u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent? Doe dan de MKB-toets.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de SRVB dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw motor is nog intact ten tijde van het aanvragen van de subsidie.
 • U vraagt subsidie aan voor één vaartuig.
 • U vraagt samen met andere in een groep met u verbonden bedrijven, voor niet meer dan 3 vaartuigen per kalenderjaar subsidie aan.
 • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
 • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
 • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing.
 • Bij een aanvraag voor de inbouw van een stage V motor moet de certificering op het moment van aanvraag beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor de CESNI-lijst. Wanneer de betreffende motor nog niet op de lijst staat, kunt u een bewijs van certificering zelf toevoegen bij uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt van 7 februari, 9.00 uur tot 31 oktober 2023, 17.00 uur subsidie aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten op niveau 2+. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bijlagen bij uw aanvraag

Wanneer u subsidie aanvraagt, vragen we u de volgende bijlagen te uploaden:

 • Binnenschipcertificaat (eerste 2 pagina's en de pagina met de motorgegevens).
 • Offerte van aanschaf en inbouw van de aanpassing waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Vaartijdenboekje. Beschikt u niet over een vaartijdenboekje? Toon dan op een andere manier aan dat het betreffende vaartuig meer dan 60 dagen in het afgelopen jaar op Nederlandse vaarwegen actief is geweest.

 

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Vaststelling

Binnen 13 weken na oplevering van de aanpassing aan uw vaartuig doet u een verzoek tot vaststelling. Bij het verzoek tot vaststelling stuurt u een definitief overzicht van de kosten en het aangepaste binnenschipcertificaat mee. Wanneer het gaat om een katalysator, dan stuurt u ook een meetrapport mee (de kosten hiervoor zijn ook subsidiabel).

Wijzigingen

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld u heeft een ander postadres, dan kan dat via het wijzigingsformulier. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?