Call for pilots: Hulp bij het opschalen van slimme oplossingen voor de klimaatneutrale stad

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2022

Heeft u technologische, digitale- en/of innovatieve oplossingen die kunnen helpen om klimaatneutraliteit in de stad te bereiken? Was u betrokken bij een publiek-privat(e) project of pilot waarbij opschaling niet lukte? Is het lastig investeerders te vinden? Wilt u beter zichtbaar maken hoe uw oplossing kan bijdragen aan klimaatneutraliteit?

Dan kijken we hoe wij u verder kunnen helpen. We komen graag in contact met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties.

Het is niet meer mogelijk uw project/pilot aan te melden.

Wat is de uitdaging?

In het coalitieakkoord 2021-2025 is de ambitie uitgesproken voor Nederland om koploper te worden in Europa op gebied van het tegengaan van opwarming van de aarde. De Europese Commissie lanceerde de '100 Climate-Neutral and Smart Cities Mission by 2030' waarop meer dan 370 steden in Europa reageerden. Steden in Nederland en in de rest van Europa herbergen 75% van de Europese bevolking. Zij vervullen daarom een essentiële rol bij de overgang naar klimaatneutraliteit.

Nederland heeft veel ervaring met het faciliteren van experimenten en pilots. Sommige pilots bleken in het verleden alleen onvoldoende verankerd binnen de organisatie waarin ze werden uitgevoerd, en relatief klein en beperkt opgezet. Hierdoor was de uiteindelijke bijdrage aan klimaatneutraliteit vrij beperkt of bleek de business case weinig rendabel voor opschaling op langere termijn. Daarom onderzoeken we nu, met de voor ons liggende klimaatopgave, hoe we afgeronde projecten en pilots die technische, digitale en/of innovatieve oplossingen bieden voor de klimaatneutrale stad, kunnen helpen opschalen.

Ondersteuning door Climate-Neutral and Smart Cities Hub

De hub bestaat uit experts op het gebied van verschillende aspecten van klimaatneutrale en slimme steden. De coördinatie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De hub biedt in eerste instantie de volgende ondersteuning:

 • Hulp bij het aanscherpen van het projectvoorstel en bij opschaling van de pilot, bijvoorbeeld door:
  • het zichtbaar maken van de bijdrage aan klimaatneutraliteit;
  • advies over een duurzaam, financieel renderend model, risicoprofiel en benodigde investeringen;
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van een exportstrategie;
 • Verbinden met nationale en internationale stakeholders om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te ontdekken, gericht op de uitrol van projecten;
 • Begeleiding van een opschalingsproces, aan de hand van adviesgesprekken;
 • Advies in opgavegericht werken, om projecten sectoroverstijgend te kunnen beoordelen. Hierdoor ontstaan er nieuwe behoeften (de vraag) bij de publieke sector waar met publiek-private samenwerking invulling aan kan worden gegeven (het aanbod).
 • Ondersteuning bij de toegang tot subsidiemogelijkheden en financieringsinstrumenten op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
De ondersteuning kunnen wij in een later stadium aanpassen en uitbreiden.

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname van bedrijven en organisaties uit eerder afgeronde, publiek-private samenwerkingsprojecten of pilots met steden en regio's gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project is internationaal schaalbaar en heeft de potentie en doelstelling om bij te dragen aan klimaatimpact in de stad.
 • Het gaat om technologische, digitale en/of innovatieve oplossingen.
 • Het gaat om oplossingen met Technological Readiness Level (TRL) of Societal Readiness Level (SRL).
 • Op de lange termijn - en met een bepaalde schaal - is het project rendabel en niet afhankelijk van subsidie.
 • Het project biedt mogelijkheden om nieuwe partners (publiek en privaat) te laten aanhaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze 'call for pilots'? Neem dan contact met ons op via e-mailadres climateneutralsmartcities@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?