Circulair bouwen

Gepubliceerd op:
26 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Wilt u als professional of als organisatie circulair bouwen? Of vraagt uw opdrachtgever hier om? Dit overzicht van stimulerende regelgeving, financiering, netwerken en kennis rond circulair bouwen helpen u.

Circulaire Bouweconomie

Nederland zet in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Het betekent dat we binnen 30 jaar moeten overstappen op een andere en vooral slimmere manier van ontwerpen. Ook in de bouw moeten we nieuwe circulaire strategieën, innovatieve contractvormen, gedurfde businessmodellen en duurzame materialen gebruiken.

De volledig circulaire bouweconomie is inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de Grond, Weg en Waterbouw-sector (GWW). Eind 2018 startte het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouw Economie. Dit programma is een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten.

Knelpunten circulaire bouweconomie

Er bestaan al volop initiatieven voor een circulaire bouweconomie. En het is duidelijk dat voor een circulaire bouweconomie goede samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap nodig is. Maar knelpunten staan de ontwikkeling naar circulair bouwen in de weg. Denk aan:

  • onvoldoende vraag en aanbod;
  • financiers zijn huiverig voor de risico’s van innovaties;
  • nieuw beleid en aanpassing van de wet- en regelgeving die nodig zijn om barrières weg te nemen en circulariteit te stimuleren.

Deze knelpunten staan in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouw Economie. Ga voor meer informatie naar het kennisportaal www.circulairebouweconomie.nl

Aanbesteden en regelgeving

Bij circulair bouwen komt veel kijken. Zo kunt u op belemmerende regelgeving stuiten. Of u wilt weten hoe u circulair kunt inkopen. Onderstaande zaken maken circulair bouwen gemakkelijker.

Aanbesteden Circulaire Bouw

Wilt u als publieke of private opdrachtgever concreet aan de slag met circulair bouwen? Sluit dan aan bij een van Buyer Groups Bouw. Deelnemers in buyer groups:

  • trekken samen op in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie;
  • geven een helder signaal af aan de markt;
  • delen kosten en risico’s.

Buyer Groups bouw | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden

MilieuPrestatie Gebouwen

Meten is weten, ook bij circulair bouwen. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting aan van materialen in een gebouw. Dit helpt de circulariteit van een gebouw in te schatten.

Wet en regelgeving

Circulair bouwen is nog een nieuwe ontwikkeling. Loopt u tegen belemmeringen in de wet- en regelgeving aan? Dan kunt u terecht bij het Versnellingshuis Nederland circulair!

Financiering

Op zoek naar financiële ondersteuning voor circulair bouwen? Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl).

Woningcorporaties en circulair renoveren

De grootste milieubelasting van de gebouwde omgeving zit in de woningbouw. Met name de bestaande woningbouw. Woningcorporaties hebben met renovatie zelfs 2 keer zoveel milieudruk als nieuwbouw. Dat is een van de verrassende uitkomsten uit het rapport "Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren". Het rapport geeft oplossingen aan voor verder onderzoek, zoals alternatieven voor standaard vervanging door HR++ glas. Of door te kiezen voor circulaire of biobased isolatiematerialen in plaats van traditionele CO2-intensieve isolatiematerialen.

Lees meer over de uitkomsten in het rapport via Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren | Circulaire Bouweconomie .

Circulair bouwen voor gemeenten

Wilt u circulair bouwen? In de handreiking leest u tips en praktijkvoorbeelden over hoe u dit het beste aanpakt. Deze informatie is handig voor bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. Zo hopen we om via tenderen te sturen op een lage milieu-impact, in samenwerking met de markt. 

Download de Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw (circulairebouweconomie.nl)

Rijksvastgoed en een circulaire toekomst

Het Rijksvastgoedbedrijf schreef het inspiratieboek 'Bouwen aan een circulaire toekomst'. Hierin lichten zij ruim 10 projecten toe. Van renovatie, nieuwbouw en sloop tot beheer.  Zo krijgt u een mooi beeld van wat circulair bouwen betekent in deze verschillende soorten projecten. Lees het inspiratieboek op de website van Circulaire Bouweconomie.

De publicatie is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en ontwikkelde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met het Rijksvastgoedbedrijf.

CO₂ opslaan in bouwmaterialen

Hoe kan de bouwsector bijdragen aan de vermindering van de enorme CO2-uitstoot? Kunnen we bouwmaterialen gebruiken die voor lange tijd CO2 opslaan? Het rapport Carbon-based design geeft hier antwoord op. Onze adviseur Thomas Wellink overhandigde namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie het rapport op 1 november 2021 aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In het onderzoek zijn de mogelijkheden van CO2-uitstootvermindering en -opslag in de woningbouw in kaart gebracht. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in de CO2-kringloop, de impact van verschillende woonvormen en welke rol de bouwsector daarin speelt.

Lees meer over het onderzoek en download het rapport via circulairebouweconomie.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?