Circulair bouwen

Gepubliceerd op:
26 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2022

Wilt u als professional of als organisatie circulair bouwen? Of vraagt uw opdrachtgever daarom? En weet u niet hoe? Doe uw voordeel met het stappenplan.

Stappenplan circulair bouwen

1. Bepaal uw ambitie

De eerste stap draait om de ambitie. Wat is de circulaire doelstelling van uw organisatie of opdrachtgever? Het is het startpunt om anders naar huisvestingsvraagstukken te kijken. Vaak sluit de ambitie aan bij de organisatiemissie. Draagvlak is daarbij essentieel. Het is belangrijk dat stakeholders deze ambitie het hele circulaire proces overtuigd nastreven. Vertrouw erop dat circulariteit mogelijk is zonder al te veel risico’s.

2. Vraag aanbieders om oplossingen

In de initiatieffase werkt uw organisatie toe naar de bouwaanbesteding. Hoe formuleert u de juiste uitvraag waarmee u naar de markt gaat? Dit werkt bij circulair bouwen heel anders dan bij traditionele bouwprojecten. U baseert de aanbesteding niet op een bestek, maar op de circulaire ambitie van uw organisatie. Vervolgens vraagt u de aanbieders om zelf met voorstellen te komen om uw ambitie waar te maken.

3. Breng stakeholders bij elkaar

Een belangrijk onderdeel is de marktverkenning. Breng hiervoor alle partijen in kaart die betrokken zijn bij het traject. Het kunnen ook stakeholders zijn waaraan u in eerste instantie niet denkt. Breng ze daarna met elkaar in contact om samen te werken. Zo nodigt u de hele keten uit voor een marktverkenning naar oplossingen van uw circulaire vraag.

4. Omarm innovaties

Innovatie staat centraal in een circulair traject. Het is nodig om op een nieuwe manier naar de markt en het proces te kijken. De standaardopdrachtgever en -oplossingen zijn voorbij. Kies voor oplossingen die het beste zijn voor het hele traject. Het vernieuwen gaat om het toelaten van nieuwe soorten oplossingen.

5. Wees alert in de uitvoering

Bij circulair bouwen verloopt ook de uitvoering anders. Uw organisatie krijgt te maken met veel beslissingen. Neem ze op basis van uw ambities en doelen. Geef voorrang aan de oplossing die het beste is voor het hele traject. Maak keuzes niet alleen voor de bouw, maar ook voor de verdere levensduur en onderhoudsfase.

6. Evalueer en leer

Is het bouwproject afgerond? Evalueer dan het hele traject. Noteer de verbeterpunten, zodat u het circulair bouwen verder helpt verbeteren. Uw organisatie kan er eventueel van leren voor een nieuw traject. Evalueren is een continu proces. Circulariteit kan niet in één keer perfect en compleet worden uitgevoerd.

7. Beheer en optimaliseer

Voor de evaluatie zijn het gebruik en beheer van uw gebouw belangrijk. In het bouwtraject zijn beslissingen genomen die misschien niet handig zijn in het onderhoud. Ga daarnaar op zoek en probeer ze in de beheerfase te verbeteren. Zo kunt u het gebruik optimaliseren en leren voor een volgend circulair project.

Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw

Circulair bouwen is een noodzaak. Het rijk werkt met diverse partners aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Zo willen ze samen de komende jaren flinke stappen zetten naar een volledig circulaire economie in 2050.

Banner Nederland circulair in 2050

Circulair bouwen voor gemeenten

Wilt u circulair bouwen? In de handreiking leest u tips en praktijkvoorbeelden over hoe u dit het beste aanpakt. Deze informatie is handig voor bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. Zo hopen we om via tenderen te sturen op een lage milieu-impact, in samenwerking met de markt. 

Download de Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw (circulairebouweconomie.nl)

Rijksvastgoed en een circulaire toekomst

Het Rijksvastgoedbedrijf schreef het inspiratieboek 'Bouwen aan een circulaire toekomst'. Hierin lichten zij ruim 10 projecten toe. Van renovatie, nieuwbouw en sloop tot beheer.  Zo krijgt u een mooi beeld van wat circulair bouwen betekent in deze verschillende soorten projecten. Lees het inspiratieboek op de website van Circulaire Bouweconomie.

De publicatie is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en ontwikkelde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met het Rijksvastgoedbedrijf.

CO₂ opslaan in bouwmaterialen

Hoe kan de bouwsector bijdragen aan de vermindering van de enorme CO2-uitstoot? Kunnen we bouwmaterialen gebruiken die voor lange tijd CO2 opslaan? Het rapport Carbon-based design geeft hier antwoord op. Onze adviseur Thomas Wellink overhandigde namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie het rapport op 1 november 2021 aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In het onderzoek zijn de mogelijkheden van CO2-uitstootvermindering en -opslag in de woningbouw in kaart gebracht. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in de CO2-kringloop, de impact van verschillende woonvormen en welke rol de bouwsector daarin speelt.

Lees meer over het onderzoek en download het rapport via circulairebouweconomie.nl.

Vragen over circulair bouwen?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?