Hulpmiddelen circulair bouwen

Gepubliceerd op:
13 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2022

Deze pagina geeft u een overzicht van stimulerende regelgeving, financiering, netwerken en Green Deals en City Deals rond circulair bouwen.

Circulaire bouweconomie

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de Grond, Weg en Waterbouw-sector (GWW). Eind 2018 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouw Economie gestart, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Bouw) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) (GWW) zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten.

Er bestaan al volop initiatieven op het gebied van de circulaire bouweconomie. En het is duidelijk dat voor een circulaire bouweconomie goede samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap nodig is. Diverse knelpunten staan de ontwikkeling naar circulair bouwen in de weg. Zo is er nog onvoldoende vraag en aanbod, zijn financiers huiverig voor de risico’s van innovaties en zijn nieuw beleid en aanpassing van de wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen en circulariteit te stimuleren. Deze knelpunten zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouw Economie.

Ga voor meer informatie naar www.circulairebouweconomie.nl

Stimulerende regelgeving

Bij circulair bouwen komt veel kijken. Zo kunt u op belemmerende regelgeving stuiten. Of u wilt weten hoe u duurzaam kunt inkopen. Onderstaande zaken maken circulair bouwen gemakkelijker.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent niet alleen op de prijs letten. Ook het milieu en de sociale aspecten van producten, diensten of werken zijn belangrijk. PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, helpt u daarbij.

MilieuPrestatie Gebouwen

Meten is weten, ook bij circulair bouwen. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting aan van materialen in een gebouw. Dit helpt de circulariteit van een gebouw in te schatten.

Wet en regelgeving

Circulair bouwen is een relatief nieuwe ontwikkeling. Wellicht loopt u tegen belemmeringen in de wet- en regelgeving aan. Hiervoor kunt u terecht bij het Versnellingshuis Nederland circulair!

Financiering

Op zoek naar financiele ondersteuning voor circulair bouwen? Bekijk een overzicht van interessante regelingen in de Subsidiewijzer

Netwerken

Regionale netwerken zijn een broedkamer voor ontwikkelingen rond circulair bouwen. Voorbeelden van actieve netwerken zijn:

Vragen over circulair bouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?