Combineren vakken lastig

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2020

Welke belemmeringen zijn er voor projectleiders om gammakennis in te passen in hun onderzoek?

Gesprekken met onderzoekers en evaluaties wijzen obstakels aan.

Bèta- en gammaonderzoek gescheiden werelden

Samenwerking tussen disciplines blijkt lastig, het zijn gescheiden werelden. Gelukkig is er hoop. Er zijn successen geboekt in de praktijk. En lessen uit het verleden geven richting aan nieuwe initiatieven.

De volgende drempels staan multidisciplinaire samenwerking in de weg:

  • Wetenschap zetelt in Toren van Babel.
  • Monodisciplinaire beloningsstructuur.
  • Weinig contact leidt tot onwetendheid.
  • Mismatch tijdshorizon bedrijven en universiteiten.

Wetenschap zetelt in Toren van Babel

Onderzoekers uit verschillende disciplines, spreken verschillende talen. Van oudsher kijken bètawetenschappers met enige scepsis naar hun gammacollega’s. De ‘harde’ experimentele en cijfermatige benadering is vaak niet van toepassing op complexe sociale processen. De onzekerheid en ruime betrouwbaarheidsmarges van gammaonderzoek staan haaks op de precisie en controleerbaarheid van bètaonderzoek. Niet alleen de begrippen zijn anders, maar ook de cultuur, visie, manier van denken en paradigma’s. Communicatie is daardoor moeilijk. En samenwerking al helemaal.

Monodisciplinaire beloningsstructuur

Wetenschapsbeoefening is vaak monodisciplinair georganiseerd. Ook in de beloningsstructuren is dat terug te zien. Er zijn nauwelijks multidisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties in monodisciplinaire tijdschriften zijn cruciaal voor de status en positie van onderzoekers en universiteiten.

Weinig contact leidt tot onwetendheid

Er is nauwelijks contact tussen bèta- en gammawetenschappers. Met uitzondering van de multidisciplinaire vakgroepen, zijn het gescheiden netwerken die weinig met elkaar communiceren en elkaar niet ontmoeten. Als gevolg hiervan zijn veel top gammawetenschappers niet op de hoogte van het energievraagstuk. En weten dus ook niet wat zij voor dit veld zouden kunnen betekenen. Vice versa zijn veel van hun bètacollega’s onbekend met de toegevoegde waarde van gammaspecialisten voor hun onderzoek. Technologieontwikkelaars hebben een ‘gammaperspectief niet in hun systeem’.

Mismatch tijdshorizon

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gesubsidieerd energieonderzoek heeft vaak een kortere looptijd dan universitaire gammaonderzoeken. Voor universiteiten is promotieonderzoek essentieel. Vakgroepen zijn geen adviesbureaus die op uurbasis hun kennis en ervaring ten gelde maken. Promotieonderzoek duurt al snel vier jaar. Alhoewel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor sommige projecten een doorlooptijd van vier jaar toestaat, kiezen onderzoekers bij bedrijven vaak voor een kortere doorlooptijd. Omdat kortere projecten voor universitaire gammaonderzoekers niet interessant zijn, staat deze mismatch samenwerking in de weg.

Consultants als alternatief

Indien het project niet interessant is voor universitaire gammawetenschappers omdat er geen promotieonderzoek in zit door een te korte doorlooptijd, kunnen energieonderzoekers een consultant inschakelen. Bekijk de lijst met bureaus in de wegwijzer.

Download

    Vragen over sociale innovatie?

    Neem contact met ons op

    Bent u tevreden over deze pagina?