Europees platform Digital for Development (D4D)

Gepubliceerd op:
29 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
6 november 2023

Nederland is partner van het Europees platform Digital for Development hub (D4D). Dit platform richt zich op het versterken van een duurzame digitale economie in ontwikkelingslanden. Het platform maakt kennisdeling en samenwerking mogelijk, en ondersteunt de ontwikkeling van programma’s voor digitalisering.

Vrouwen met laptops aan een tafel

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert Nederlandse ngo's, bedrijven en kennisinstellingen die willen meewerken aan digitalisering in Afrika. Wij kunnen u betrekken bij het platform. Onze adviseurs denken met u mee, en bieden u toegang tot het juiste netwerk en partnerschappen.

D4D is een platform voor internationale samenwerking, en heeft geen subsidieregeling.

Wat doet platform D4D?

D4D-hub maakt samenwerking mogelijk tussen Europese en internationale partners. Het platform werkt aan een duurzame en inclusieve digitale toekomst voor mensen in Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 

Een mensgerichte aanpak staat centraal. Het gaat daarbij om gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan de digitale economie. Dat betekent, zorgen voor betere kansen voor vrouwen en jongeren, want zij krijgen vaak minder kansen.

Nederland richt zich binnen het platform vooral op landen in Afrika. Het doel is om lokale economieën te stimuleren. Bijvoorbeeld door:

  • startende techbedrijven te ondersteunen; of
  • digitalisering te versterken in traditionele sectoren.  

Het platform staat open voor alle EU-landen. Het zorgt voor coördinatie, kennisdeling en samenwerking op het gebied van digitalisering en ontwikkelingssamenwerking. Denk ook aan daarmee verbonden onderwerpen als voedselzekerheid, water en klimaat.

Voor wie?

D4D-hub is er voor Nederlandse ngo's en bedrijven die willen samenwerken aan digitalisering in ontwikkelingslanden in Afrika. Deze organisaties zoeken een netwerk en nieuwe mogelijkheden. Ze willen hun vakkennis en ervaring gebruiken voor de gemeenschappelijke Europese doelen en ambities.

Nederlandse aandachtspunten

Nederland vindt het belangrijk om, naast de nationale programma's, in Europees verband samen te werken met Afrikaanse landen. Via het D4D-platform is onze impact groter.

In 2023 richt Nederland zich op digitalisering om de duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in Afrika te versnellen. Er is extra aandacht voor:

  • digitaal ondernemen en innoveren;
  • digitale transitie en groene transitie, die elkaar versterken (‘twin transition’), en
  • versterken van het mkb in de lokale economieën.

Deelnemen aan adviesgroepen

Het platform D4D heeft verschillende overlegvormen, zoals werkgroepen en adviesgroepen. Ministeries en organisaties die beleid uitvoeren dragen bij aan de werkgroepen. De private sector, maatschappelijke organisaties, universiteiten en andere kenniscentra kunnen deelnemen in adviesgroepen. Alle deelnemers werken aan gemeenschappelijke doelen en ambities.

Ook RVO neemt deel aan relevante werkgroepen, en aan programma's en projecten die daaruit ontstaan. Waar dat mogelijk is, betrekken wij het Nederlandse bedrijfsleven en ngo's hierbij. Ook staan er 2 adviesgroepen open voor deelnemers die kunnen aansluiten namens de private sector, kennisinstellingen en ngo's:

Private Sector Advisory Group

Via deze groep kunnen bedrijven uit verschillende sectoren hun vakkennis en ervaring inbrengen, en bijdragen aan gemeenschappelijke doelen.

Civil Society and Academia Advisory Group

In deze groep kunnen ngo's en kennisinstellingen ideeën aanleveren voor programma's, activiteiten en toekomstig beleid. Ga voor meer informatie en om deel te nemen naar de Engelstalige pagina op het D4D-platform.

Meer weten?

Ga naar de website van het platform Digital for Development hub - D4D (Engelstalig). En bekijk de projecten die zijn opgezet via het platform: 

  • de AU-EU D4D Hub ondersteunt Afrikaanse instellingen op het gebied van techniek, kennisdelen en gesprekken met belanghebbenden;
  • het IDEA-project versterkt maatschappelijke organisaties en de academische wereld in Afrika, om deel te nemen aan de digitale transformatie; 
  • het RESICODI-project heeft als doel de gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken in Oost- en Zuid-Afrika.

Of bezoek het platform Access D4D (Engelstalig). Dit is een online platform voor Afrikaanse en Europese partners. Ze kunnen via het platform van elkaar leren, kennis uitwisselen en kennis delen. Het doel is het versterken van een inclusieve en duurzame digitale transformatie. 

Vraag het onze adviseurs

Zoekt u een netwerk en mogelijkheden om in een partnerschap te werken aan digitalisering in ontwikkelingslanden in Afrika? U kunt contact opnemen met onze adviseurs via D4D@rvo.nl. Ze denken graag met u mee.   

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?