Antibiotica gebruiken in de veehouderij

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2021
Gepubliceerd op:
29 december 2014

Bent u dierhouder en gebruikt u antibiotica voor uw dieren? Dan moet u zich houden aan de regels voor antibioticagebruik in de veehouderij.

Veilig antibioticagebruik

Veehouders en dierenartsen behandelen zieke dieren met diergeneesmiddelen (medicijnen) als dit nodig is. Zij gebruiken antibiotica om bacteriële infecties te genezen.

Bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica als ze voor lange tijd worden gebruikt. Of verkeerd worden gebruikt. Dit is gevaarlijk voor mensen en dieren. De antibiotica kunnen namelijk in ons komen wanneer de dieren tot voedsel zijn verwerkt. Daarom is veilig en juist antibioticagebruik belangrijk.

Dierenarts dient antibiotica toe

Er zijn regels om antibiotica veilig te kunnen gebruiken. Deze regels gelden voor veel dierhouders. Zo hebben antibiotica de UDD-status: 'Uitsluitend Door Dierenarts'. Dit betekent dat alleen een dierenarts de antibiotica mag voorschrijven en aan het dier mag geven. Dit kan als uw dierenarts dieren onderzoekt en een diagnose stelt.

Uitzondering: zelf toedienen en op voorraad hebben

Onder voorwaarden mag u zelf de antibiotica toedienen die de dierenarts heeft voorgeschreven. Soms mag u ook antibiotica op uw bedrijf hebben. Zo kunt u zelf met een behandeling starten. Bekijk hiervoor Voorwaarden zelf toedienen van antibiotica.

Deze uitzondering en regels gelden alleen voor u als u ook het antibioticagebruik moet registreren.

Antibioticagebruik registreren

Sommige dierenhouders moeten het antibioticagebruik registreren. Dit doet u als u een dierhouder bent met (één van) deze diersoorten:

  • 5 of meer vleesvarkens
  • 5 of meer melkveerunderen
  • 5 of meer vleeskalveren
  • 25 of meer geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees
  • 250 of meer kippen en/of kalkoenen voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren
  • 250 of meer konijnen voor de fokkerij of productie van vlees

Lees meer over deze registratieplicht op Antibioticagebruik registreren.

Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan

Geldt de registratieplicht voor u? Dan schrijft u ook samen met uw dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan. U leest meer hierover op Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan antibioticagebruik.

Kleinere aantallen of andere diersoorten?

Houdt u kleinere aantallen dieren? Of heeft u op uw bedrijf andere diersoorten, zoals schapen? Dan geldt de registratieplicht niet voor u. Ook mag u de voorgeschreven antibiotica zelf toedienen.

Bij ziekte stelt uw dierenarts een diagnose. Uw dierenarts schrijft dan mogelijk antibiotica voor. In overleg met uw dierenarts geeft u die daarna zelf aan uw dieren. U houdt zich hierbij aan het behandeladvies van uw dierenarts.

Vrijstelling bij laag antibioticagebruik

Bedrijven met een blijvend laag gebruik van antibiotica krijgen een aantal vrijstellingen. Op Vrijstellingen bij een blijvend laag antibioticagebruik leest u hier meer over.

Wetten en regels

De regels over antibioticagebruik in de veehouderij vindt u in bijlage 9 van de regeling diergeneesmiddelen. Deze regels gaan bijvoorbeeld over het zelf gebruiken en op voorraad hebben van antibiotica op uw bedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?