Bewijs van vakbekwaamheid

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023
Gepubliceerd op:
31 maart 2017

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit is ook het geval bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten gebeuren.

Bewijs vakbekwaamheid versturen

U verstuurt het bewijs van vakbekwaamheid via Mijn.RVO. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

In het formulier kiest u voor I&R locatiebeheer. Daarna kunt u kiezen voor bewijs van vakbekwaamheid.

Eisen bewijs van vakbekwaamheid

Een certificaat of diploma van een erkende onderwijsinstelling geldt als bewijs van vakbekwaamheid. De onderwijsinstelling moet erkend zijn door de Wet Educatie en beroepsonderwijs. Op zo’n diploma of certificaat moet staan voor welke diergroepen u examen deed.

Het erkende bewijs van vakbekwaamheid op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999 (zoals dat gold vóór 1 juli 2014) geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten.

Diploma’s en certificaten van vóór 1 juli 2014 gelden niet als bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen vogels, herpeten, vissen en overige zoogdieren.

Erkende opleiding

Informeer bij de opleider of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die u houdt. Wilt u weten welke opleidingen er zijn? Neem dan contact op met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Geen vrijstelling

Een diploma of certificaat waarop de diergroep is vermeld, geldt als bewijs van vakbekwaamheid. Daarvoor moet u examen afleggen bij een erkende onderwijsinstelling. Er is geen vrijstelling mogelijk voor het bewijs van vakbekwaamheid. De onderwijsinstelling kan u eventueel wel een vrijstelling geven voor onderdelen van een examen. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over bedrijfsmatig huisdieren houden.

Dierenartsdiploma

Dierenartsen kunnen een dierenartsdiploma gebruiken als bewijs van vakbekwaamheid. Dit geldt alleen als bewijs van vakbekwaamheid voor deze diergroepen:

 • honden
 • katten
 • vogels
 • overige zoogdieren
Voor herpeten (reptielen en amfibieën) en vissen geldt het dierenartsdiploma niet als bewijs van vakbekwaamheid.

Buitenlands diploma

Heeft u een buitenlands diploma? Misschien heeft u recht op een bewijs van vakbekwaamheid. Of u hier recht op heeft, kunt u laten beoordelen. Hiervoor heeft u de volgende documenten nodig:

 • uw cv;
 • kopie van het diploma;
 • vertaald bewijs van de opleiding;
 • document dat het niveau van de opleiding laat zien;
 • beschrijving van het curriculum of de kwalificaties van de opleiding;
 • document waarin staat hoeveel praktijkuren u heeft gewerkt;
 • document waarin staat met welke diergroepen u heeft gewerkt (dit mag ook een beschrijving van het curriculum zijn).

Deze documenten stuurt u naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit doet u via de post of in een e-mail. Het ministerie krijgt bij de beoordeling advies van Bureau Erkenningen.

Beoordeling aanvragen via de post

Stuur alle documenten op die hierboven staan. U stuurt ook een begeleidende brief mee. Schrijf hierin dat u uw buitenlandse diploma wilt laten beoordelen. Stuur de documenten en begeleidende brief naar:

Secretariaat DAD
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Beoordeling aanvragen via e-mail

Wilt u via e-mail een verzoek doen om uw buitenlandse diploma te laten beoordelen? Stuur alle documenten mee in uw e-mail naar Secretariaat DAD op het e-mailadres secretariaatDAD@minlnv.nl. Zet in de onderwerpregel: Verzoek beoordeling buitenlands diploma.

Na uw aanvraag

U krijgt een ontvangstbevestiging van ons. Mist er informatie? Dan laat het ministerie van LNV dit binnen een maand aan u weten. Is uw verzoek compleet? Dan hoort u binnen 3 maanden of u recht heeft op een bewijs van vakbekwaamheid.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?