Cascade voor diergeneesmiddelen

Gepubliceerd op:
28 juli 2022

Als dierenarts kiest u diergeneesmiddelen die passen bij een dier of diersoort en indicatie. U kiest een diergeneesmiddel dat voor die toepassing is toegelaten in Nederland. Is er geen middel beschikbaar of toegelaten? Dan volgt u de cascade. Dit is een stappenplan waarin staat hoe u de juiste middelen kiest.

Welk diergeneesmiddel kunt u kiezen?

Wanneer in Nederland geen diergeneesmiddel beschikbaar is voor een diersoort en indicatie, kiest u een ander middel. U maakt dan gebruik van de cascade. Er zijn cascades voor niet-voedselproducerende dieren, voedselproducerende dieren en voedselproducerende waterdiersoorten. De cascades bestaan uit verschillende stappen. U gaat alleen naar de volgende stap als de vorige stap niet mogelijk is. 

Hierdoor zorgt u ervoor dat dieren niet onnodig lijden. U mag geen antimicrobiële middelen voor menselijk gebruik gebruiken bij dieren. 

Aanpassing van de cascade

Met het ingaan van de Europese diergeneesmiddelenverordening is de cascade aangepast. U kunt uit meerdere diergeneesmiddelen kiezen. Hierdoor worden dieren beter behandeld. U vindt alle toegelaten diergeneesmiddelen in de Europese Unie (EU) in de nieuwe Europese database

Wie past het cascademiddel toe?

De dierenarts geeft het cascade diergeneesmiddel zelf aan het dier. Of hij laat dit doen door bijvoorbeeld de houder van het dier. Wie dit doet, hangt af van de kanalisatiestatus . Deze status bepaalt hoe diergeneesmiddelen bij de houder en het dier komen. 

Kanalisatiestatus

Diergeneesmiddelen uit een andere EU-lidstaat of derde land hebben geen kanalisatiestatus in Nederland. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die voor mensen zijn bedoeld. Wilt u dit middel toch door een ander laten geven? Vergelijk het met de kanalisatiestatus van een vergelijkbaar middel dat is toegelaten in Nederland. 

Categorieën

In Nederland zijn diergeneesmiddelen ingedeeld in 4 categorieën:

 • Uitsluitend Door Dierenartsen (UDD): Alleen een dierenarts dient een middel toe.
 • Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op diergeneeskundig voorschrift van een dierenarts bij een apotheek (UDA): Anderen dan een dierenarts mogen dit toedienen.
 • Uitsluitend op Recept Afleveren (URA): Een kleinhandelaar met vergunning mag dit afleveren. Anderen dan een dierenarts mogen dit toedienen.
 • VRIJ: Dit middel is verkrijgbaar zonder diergeneeskundig voorschrift. 

Antibiotica

U mag antibiotica meegeven aan houders van dieren. Deze houder mag dit toepassen bij het dier en hier een voorraad van houden. Dit mag alleen als hij voldoet aan de voorwaarden. U mag geen antibiotica voorschrijven die zijn gereserveerd voor gebruik bij mensen. 

Vaccins

Is een vaccin niet in Nederland beschikbaar of toegelaten? Voor individuele gevallen kunt u een uitzondering maken. U past op eigen verantwoordelijkheid een vaccin via de cascade toe. U mag geen vaccins uit een 3e land gebruiken.

Wie dit doet, hangt af van de kanalisatiestatus. Deze status bepaalt hoe diergeneesmiddelen bij de houder en het dier komen. U vindt de status in de cascade.
 

Cascade niet-voedselproducerende dieren

Is in Nederland voor uw diersoort en/of indicatie geen diergeneesmiddel toegelaten of beschikbaar? Gebruik dan de cascade voor niet-voedselproducerende dieren.

Andere voorwaarden:

 • Staat er in het paspoort van een paard dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie? Dan mag u de cascade gebruiken voor het paard.

Meer informatie over de cascade vindt u in de Nieuwsbrief 3a.

Cascade voedselproducerende dieren

Is in Nederland voor uw diersoort en/of indicatie geen diergeneesmiddel toegelaten of beschikbaar? Gebruik dan de cascade voor voedselproducerende dieren.

Andere voorwaarden:

 • Farmacologisch werkzame stoffen moeten een maximale residu limiet (MRL) hebben. Deze stoffen zijn beoordeeld voor gebruik bij voedselproducerende dieren. De stoffen staan in de Verordening. Staat een stof niet op de lijst? Dan mag u het niet gebruiken bij voedselproducerende dieren.
 • Wachttijden zorgen voor de voedselveiligheid van producten van behandelde dieren.
 • Er zijn niet veel toegelaten diergeneesmiddelen voor bijen. U bepaalt de wachttijd voor elke bijenkorf apart. U beoordeelt dan het risico op residuen in honing of andere voeding uit de bijenkorf.
 • Er zijn niet veel toegelaten diergeneesmiddelen voor paarden. Gebruikt u het paard voor de voedselketen? Gebruik diergeneesmiddelen die voor andere voedselproducerende dieren geschikt zijn. Of een middel waar farmacologisch werkzame stoffen in zitten die belangrijk zijn voor paarden. U kunt ook middelen gebruiken met stoffen die essentieel zijn voor behandeling van paarden. Deze stoffen zijn niet toegelaten voor paarden die in de voedselketen komen. Daarom is een wachttijd van 6 maanden verplicht.

Meer informatie over de cascade vindt u in de Nieuwsbrief 3b.

Cascade voedselproducerende waterdiersoorten

Voor voedselproducerende vissen en waterdiersoorten zijn in de EU weinig diergeneesmiddelen toegelaten. Daarom heeft deze categorie een eigen cascade. Is in Nederland voor uw diersoort en/of indicatie geen diergeneesmiddel toegelaten of beschikbaar? Maak dan gebruik van de cascade voor voedselproducerende vissen en watersoorten.

Andere voorwaarden:

 • Farmacologisch werkzame stoffen moeten een maximale residu limiet (MRL) hebben. Deze stoffen zijn beoordeeld voor gebruik bij voedselproducerende dieren. De stoffen staan in de Verordening. Staat een stof niet op de lijst? Dan mag u het niet gebruiken bij voedselproducerende dieren.
 • Wachttijden zorgen voor de voedselveiligheid van producten van behandelde dieren. De wachttijden leest u in de nieuwsbrief.

Meer informatie over de cascade vindt u in de Nieuwsbrief 3c.

Vragen over diergeneesmiddelen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?