Gidsen voor goede praktijken

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
20 december 2018

U heeft een gids voor goede praktijken geschreven met een of meer uitgewerkte doelvoorschriften uit de Wet dieren. Of u heeft doelvoorschriften uitgewerkt voor de regelingen en besluiten die bij deze wet horen. Of voor een van de 4 verordeningen. U kunt uw gids laten beoordelen. De minister beoordeelt of uw uitleg van een doelvoorschrift klopt met wat de wet bedoelt.

Wat zijn doelvoorschriften

In de Wet dieren staan zoveel mogelijk doelvoorschriften. Dit geldt ook voor de regelingen en de besluiten die bij deze wet horen. Ook in verordeningen staan doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wat u moet bereiken. Hiermee maakt u zelf keuzes over de manier waarop u het doel bereikt. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende is en op elk moment gewaarborgd.

Beoordeelde gidsen voor goede praktijken (GGP) geven invulling aan deze doelvoorschriften.

Welke verordeningen

Een beoordeelde GGP kan invulling geven aan de doelvoorschriften van de volgende verordeningen:

 1. levensmiddelenhygiëne (verordening (EG) nr. 852/2004)
 2. diervoederhygiëne (verordening (EG) nr. 183/2005)
 3. bescherming van dieren bij het doden (verordening (EG) nr. 1099/2009)
 4. dierlijke bijproducten (verordening (EG) nr. 1069/2009)
 5. diergezondheid (verordening (EG) nr. 2016/429)

Wilt u een GGP indienen met betrekking tot de verordening levensmiddelenhygiëne? Dan moet uw GGP betrekking hebben op exploitanten van levensmiddelenbedrijven. De GGP geldt alleen voor:

 • vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren;
 • vers vlees van vrij of gekweekt wild of;
 • vers vlees van pluimvee, konijnen, hazen en knaagdieren.

Uw gids laten beoordelen

Het beoordelen van uw gids kost € 1.000. U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres dat op het formulier staat.

Voorwaarden

Uw verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Geef duidelijk aan:

 • voor welke diersoort(en) en/of productcategorie uw gids geldt;
 • welk doelvoorschrift(en) u in uw gids heeft uitgewerkt;
 • hoe u dit onderbouwt;
 • waar u de informatie vandaan heeft (bronvermelding).

Na uw verzoek

Binnen 8 weken ontvangt u van ons een beoordeling van uw GGP. Als wij voor de beoordeling meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze periode met 8 weken verlengen. U krijgt hiervan bericht.

Beoordeelde gidsen

Hieronder staan de gidsen die wij hebben beoordeeld. In de documenten vindt u de beoordeling en de gids.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?