(Her)beoordeling voor de huis- en hobbydierenlijst

Gepubliceerd op:
30 juni 2024

Is een zoogdiersoort nog niet beoordeeld? Of wilt u dat een diersoort opnieuw wordt beoordeeld? U kunt hiervoor een aanvraag doen bij ons. Wij behandelen samen met het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst uw aanvraag. 

Wat is een (her)beoordeling?

Wilt u dat een diersoort door iedereen mag worden gehouden? Dan vraagt u vanaf 1 juli 2024 een herbeoordeling aan van deze diersoort. 

Wilt u een zoogdier houden of opvangen dat niet op de lijst staat? Dan vraagt u een ontheffing hiervoor aan. Dat doet u op Ontheffing zoogdieren die niet op de huis- en hobbydierenlijst staan. Hier vindt u ook meer informatie over de ontheffing.

Wanneer een (her)beoordeling?

Staat een zoogdiersoort niet op de huis- en hobbydierenlijst? En wilt u dat deze soort op de lijst komt? Dan kunt u een beoordeling aanvragen. Is een zoogdiersoort al beoordeeld, maar wilt u dat deze opnieuw wordt onderzocht? Dan vraagt u een herbeoordeling van deze diersoort aan.

U moet belanghebbende zijn en uitleggen waarom u de diersoort wilt laten (her)beoordelen.

Wanneer geen (her)beoordeling?

U kunt geen aanvraag doen voor beschermde dieren zoals leeuwen en tijgers. De (her)beoordeling is ook niet bedoeld voor diersoorten waar een ander bezitsverbod voor geldt. Bijvoorbeeld vanuit de Omgevingswet of omdat het dier een invasieve uitheemse soort is. Kijk voor meer informatie op Dieren op de huis- en hobbydierenlijst.

Uw aanvraag voorbereiden

In uw aanvraag legt u uit waarom een zoogdiersoort volgens u wel of niet gehouden kan worden. U kunt uw aanvraag voor een beoordeling onderbouwen met wetenschappelijke bronnen. Bij een beoordeling is dit niet verplicht, bij een herbeoordeling wel.

Herbeoordeling

U moet uw aanvraag voor een herbeoordeling onderbouwen met wetenschappelijke bronnen. In de zoektool vindt u de beoordeelde zoogdiersoorten. Hier ziet u bij iedere diersoort welke bronnen zijn gebruikt. U legt in uw aanvraag uit waarom een diersoort gehouden kan worden. U doet dit voor minimaal één van de volgende risicofactoren:

  • gezondheid mens
  • voeding
  • leefomgeving
  • thermoregulatie
  • sociaal gedrag en voortplanting

Of u schrijft uw motivatie over de domesticatie van de diersoort.

Kosten van uw aanvraag

U betaalt € 500 voor elke diersoort waarvoor u een aanvraag doet. U kunt op 2 manieren betalen:

  • iDEAL: u betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft verstuurd.
  • Factuur via de post: u krijgt een rekening via de post nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u heeft betaald. U krijgt van ons een betaalbevestiging voor uw administratie. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Aanvragen (her)beoordeling

U vraagt een (her)beoordeling aan op Mijn RVO. Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u een particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Uw aanvraag voor de (her)beoordeling direct regelen

Na uw aanvraag

Wij bekijken of uw aanvraag compleet is. En of er voor die zoogdiersoort een ander bezitsverbod geldt. Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst beoordeelt uw informatie en onderzoekt of de zoogdiersoort op de lijst hoort. Bij een (her)beoordeling kijkt het college naar de risicoklasse van een dier. En onderzoekt of een diersoort gehouden kan worden. Sommige dieren kunnen makkelijker gehouden worden door bijvoorbeeld castratie of onthoorning. Hier kijkt het college niet naar. Wij nemen daarna een besluit.

Wanneer beslissing

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u binnen 6 maanden een beslissing. Is uw aanvraag niet compleet? Dan sturen wij u een brief waarin we u vragen om uw aanvraag aan te vullen. We gaan weer verder met behandelen als we uw aanvullingen hebben gekregen. Hierdoor kan het langer dan 6 maanden duren voordat u een beslissing krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?