Roofvogels en uilen houden

Gepubliceerd op:
6 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2023

Roofvogels en uilen zijn bijzondere dieren. Als houder hiervan weet u dat. Ze hebben speciale wensen. U wilt natuurlijk het beste voor uw vogel. Maar weet u precies wat uw vogel nodig heeft om gezond te zijn?

Handleiding over welzijn

Het welzijn van uw vogels staat altijd voorop. Daar zijn ook regels voor. We leggen deze regels uit in de review. Dit is een document dat u gebruikt als handleiding. Het is een hulpmiddel waarmee u zich aan de Wet Dieren houdt. Hierin staat hoe u roofvogels en uilen houdt, verzorgt en huisvest. U bent houder als u roofvogels of uilen houdt. Een houder hoeft niet een persoon te zijn. Dit kan ook een bedrijf of maatschappelijke organisatie zijn.

Wat zijn de regels?

De handleiding gaat over het welzijn van roofvogels en uilen. Hier is de gezondheid natuurlijk ook onderdeel van. Het welzijn en de gezondheid van uw vogel staat namelijk altijd voorop. Deze regels geven u grip op wat uw vogel nodig heeft. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • geschikt voer en voldoende vers water;
  • een veilige, nette plek waar uw vogel kan slapen en schuilen. Deze plek moet groot genoeg zijn voor de vogel. Het beschermt uw vogel tegen het weer en tegen roofdieren;
  • het voorkomen van pijn en ziekte. Heeft uw vogel pijn of lijkt het ziek of gewond? Laat het snel en goed behandelen door een dierenarts;
  • het voorkomen van angst en stress bij uw vogel. Dit doet u door een prettige en beschermde omgeving te maken voor uw vogel. Ook moet uw vogel gewend zijn aan mensen en andere dieren. En aan prikkels uit de omgeving;
  • het natuurlijke gedrag van uw vogel. U zorgt ervoor dat uw vogel zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Dit doet u bijvoorbeeld door een natuurlijke omgeving voor uw vogel te maken. Uw vogel moet ook genoeg bewegen.

Wilt u meer weten over deze regels? In de handleiding staan ze uitgebreider uitgelegd. U leest ook wat de natuurlijke prooi is van uw vogel. Zo zijn vogels en kleine zoogdieren de natuurlijke prooi van een giervalk. En u leest ook wat de grootte moet zijn van uw volière.

Niet aanbinden

U mag roofvogels en uilen niet langdurig aangebonden houden. Dit betekent dat u ze niet voor lange tijd mag vastmaken aan bijvoorbeeld een blok, balkon of hok. De dieren moeten namelijk hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Dit gaat niet of slechter als u de roofvogels en uilen aangebonden houdt. Ze kunnen zich dan ook minder goed verdedigen tijdens een aanval. Hierdoor hebben ze een grotere kans op angst, stress, pijn en verwondingen.

Houd u aan de regels

Inspectiediensten controleren of u zich aan deze regels houdt. Dit zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie. Ook RVO kan maatregelen nemen als er overtredingen zijn.

Waarom zijn deze regels er?

Roofvogels en uilen zijn bijzondere vogelsoorten. Ze hebben hele speciale wensen als het gaat om hun verzorging en omgeving (huisvesting). Ze zijn ook gevoelig voor stress. De handleiding helpt u bij het verzorgen van uw roofvogel of uil. Zo zorgt u voor het welzijn van uw vogel. En houdt u zich aan de wet.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?