Verbod op stroomhalsbanden bij honden

Gepubliceerd op:
23 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 is het verboden om stroomhalsbanden bij honden te gebruiken. U mag ook geen andere apparatuur gebruiken die een stroomstoot aan een hond kan geven. Het verbod geldt ook voor het dragen van een stroomhalsband die niet werkt.

Een stroomhalsband wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de training van jachthonden. Of voor het afleren van bepaald gedrag bij een hond. Soms worden ze samen met een elektrische omheining gebruikt. Vanaf 1 januari 2022 mag dit niet meer.

Waarom een verbod?

De stroomstoten kunnen bij honden leiden tot stress, angst en agressie. En ze zorgen misschien voor pijn en letsel bij een hond. Dit is slecht voor het welzijn van het dier. Er zijn andere manieren om uw hond op een positieve manier gedrag aan te leren. Hiervoor heeft u geen stroomhalsband nodig. Meer informatie vindt u op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Uitzonderingen

Apparaten die stroomstoten aan honden kunnen geven, mogen alleen gebruikt worden voor:

  • sommige taken en trainingen van de overheid op het gebied van veiligheid en openbare orde (bijvoorbeeld van de politie of de marechaussee);
  • diergeneeskundige handelingen;
  • een elektrische omheining die niet verbonden is aan een halsband.

Controle en handhaving

Wij geven informatie over dit verbod zodat u weet welke regels er gelden. De politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn controleren op het verbod. Wij kunnen bestuursrechtelijk handhaven bij een overtreding.

Wetten en regels

De Wet dieren beschermt het dierenwelzijn. Daar zijn regels voor nodig zoals het verbod op stroomhalsbanden bij honden. Meer over dit verbod leest u in het besluit in de Staatscourant.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?