Tijdelijke vrijstelling vriesbranden

Gepubliceerd op:
19 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2022

Vanaf 1 juni 2019 is er een verbod op vriesbranden (koudmerken). Bij het vriesbranden laat u cijfers op de huid van het rund vriezen om het dier makkelijker te herkennen. Bent u rundveehouder en merkt u uw runderen door vriesbranden? Dit mag alleen als u voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke vrijstelling. U kon zich tot en met 31 juli 2019 aanmelden voor een tijdelijke vrijstelling. Dit is nu niet meer mogelijk.

Bij een rund mag u niet meer dan 2 identificatie-ingrepen (laten) uitvoeren. Dit moeten 2 oormerken zijn. Vriesbranden is een extra herkenningsmiddel, maar niet nodig voor identificatie van de dieren.

Voorwaarden tijdelijke vrijstelling

Met deze vrijstelling mag u uw runderen die vóór 1 januari 2025 zijn geboren  blijven vriesbranden. Dit mag nog tot en met 31 december 2026. Heeft u een vrijstelling? Dan heeft u hierover van ons bericht ontvangen. Dit zijn de voorwaarden:

  • Het vriesbranden van runderen was vóór 1 juni 2019 al onderdeel van uw bedrijfsvoering.
  • U heeft zich vóór 1 augustus 2019 aangemeld.
  • De vrijstelling geldt per UBN (uniek bedrijfsnummer).
  • U mag uw runderen die zijn geboren vóór 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026  vriesbranden.
  • Bij beëindiging of overname van het bedrijf vervalt de vrijstelling.
  • U kunt de vrijstelling niet overdragen.

Na uw aanmelding

Heeft u zich op tijd aangemeld voor de vrijstelling? Dan ziet u de vrijstelling als bedrijfsvlag Vrijstelling vriesbranden bij uw UBN in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R).

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zorgt voor handhaving van het verbod vriesbranden. Staat er bij uw UBN een bedrijfsvlag Vrijstelling vriesbranden? Dan controleert de NVWA of u voldoet aan de voorwaarden.

Wijziging regelgeving

De Tweede Kamer is kort geleden akkoord gegaan met een motie. Deze motie houdt in dat vriesbranden niet meer is toegestaan voor runderen die na 2024 zijn geboren. Dit is dus anders dan de 1 juni 2044 die in het ontwerpbesluit stond.

Deze wijziging is opgenomen in de Regeling diergeneeskundigen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?