Broedeieren en/of vaccinbroedeieren Diergezondheidsfonds

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2015

Gebruikt u een broedmachine voor het inleggen van van kippen, kalkoenen, of eenden? Dan betaalt u vanaf 1000 of meer (vaccin)broedeieren mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Broedeieren zijn eieren van pluimvee voor de vlees- of legsector. Vaccinbroedeieren zijn voor de farmaceutische industrie. Beide soorten worden ingelegd in een broedmachine.

Wat doet het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u (vaccin)broedeieren heeft ingelegd in een kalenderjaar. Voor broedeieren gebruiken wij de gegevens in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem) van AVINED. Gegevens over vaccinbroedeieren vragen wij apart bij u op. U ontvangt de heffing over 2023 in het voorjaar van 2024.

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Hierin staan ook de betaalgegevens, zodat u weet hoe en wanneer u moet betalen. Bij de brief krijgt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Tarieven van de heffing

De heffingstarieven verschillen per soort broedei en het doel. U ziet de bedragen in de tabel en in het tarievenoverzicht voor pluimvee.

Tarieven voor (vaccin)broedeieren 2023

Broedeisoort Tarief 2023
Eenden € 0,002030
Vaccinbroedeieren € 0,000561
Fok- en vermeerderingspluimvee | vlees € 0,004778
Fok- en vermeerderingspluimvee | leg € 0,008662
Gebruikspluimvee | vlees € 0,000806
Gebruikspluimvee | leg € 0,000703
Kalkoenen € 0,006673

Overzicht tarieven pluimvee 2023

Hoe wij de heffing berekenen

Wij berekenen de heffing door het aantal ingelegde (vaccin)broedeieren te vermenigvuldigen met het tarief dat erbij hoort.

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffingen van alle UBN’s bij elkaar op.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? U ontvangt de heffing.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld eendeneieren

Tarief per ei € 0,002030
Aantal ingelegde eieren 10.000.000
Berekening heffing DGF 10.000.000 x € 0,002030 = € 20.300,-

Rekenvoorbeeld vaccinbroedeieren

Tarief per ei € 0,000561
Aantal ingelegde eieren 40.000.000
Berekening heffing DGF 40.000.000 x € 0,000561 = € 22.440.-
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?