Broedeieren en/of vaccinbroedeieren Diergezondheidsfonds

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2022

Gebruikt u een broedmachine voor het inleggen van van kippen, kalkoenen, of eenden? Dan betaalt u vanaf 1000 of meer (vaccin)broedeieren mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Broedeieren zijn eieren van pluimvee voor de vlees- of legsector. Vaccinbroedeieren zijn voor de farmaceutische industrie. Beide soorten worden ingelegd in een broedmachine.

Wat doet het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u (vaccin)broedeieren heeft ingelegd in een kalenderjaar. Voor broedeieren gebruiken wij de gegevens in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem) van AVINED. Gegevens over vaccinbroedeieren vragen wij apart bij u op. U ontvangt de heffing over 2022 in het voorjaar van 2023.

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Hierin staan ook de betaalgegevens, zodat u weet hoe en wanneer u moet betalen. Bij de brief krijgt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Tarieven van de heffing

De heffingstarieven verschillen per soort broedei en het doel. U ziet de bedragen in de tabel en in het tarievenoverzicht voor pluimvee.

Tarieven voor (vaccin)broedeieren 2022

Broedeisoort Tarief 2022
Eenden 0,000316
Vaccinbroedeieren 0,000082
Fok- en vermeerderingspluimvee | vlees 0,000770
Fok- en vermeerderingspluimvee | leg 0,001383
Gebruikspluimvee | vlees Nihil
Gebruikspluimvee | leg Nihil
Kalkoenen 0,001071

Overzicht tarieven pluimvee 2022

Hoe wij de heffing berekenen

Wij berekenen de heffing door het aantal ingelegde (vaccin)broedeieren te vermenigvuldigen met het tarief dat erbij hoort.

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffingen van alle UBN’s bij elkaar op.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? U ontvangt de heffing.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld eendeneieren

Tarief per ei € 0,000316
Aantal ingelegde eieren 10.000.000
Berekening heffing DGF 10.000.000 x € 0,000316 = € 3.160

Rekenvoorbeeld vaccinbroedeieren

Tarief per ei € 0,000082
Aantal ingelegde eieren 40.000.000
Berekening heffing DGF 40.000.000 x € 0,000082 = € 3.280

Vragen over het Diergezondheidsfonds?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?