"Droge voeten met hulp van glastelers"

Gepubliceerd op:
25 mei 2023

Hoe houdt iedereen droge voeten wanneer het water met bakken uit de hemel komt? In het glastuinbouwgebied Delfland werken glastelers en hoogheemraadschap slim samen om wateroverlast te voorkomen. Dat doen zij in het project Rainlevelr. En dat werkt goed, zegt projectleider Hugo Vreugdenhil.

overstroomde kas

Hevige regenbuien

Rainlevelr ontstond na overstromingen in 1998 en 2000. Hevige regenbuien zetten de kassen in grote delen van de Oranjepolder onder water. Een gevolg van de klimaatverandering. Hoogheemraadschap Delfland nam maatregelen door onder andere gemalen te vergroten en kanalen te verbreden.

Grootste verharde gebied

Maar de mogelijkheden van het hoogheemraadschap zijn beperkt, vertelt Vreugdenhil: "Delfland is het grootste verharde gebied van Nederland. Regenwater kan op weinig plekken in de bodem trekken. We kunnen ook nauwelijks extra ruimte voor water maken. Dat komt onder andere omdat de glastuinbouw hun areaal graag in stand houdt. Dat is ongeveer 10% van het totale oppervlak in Delfland."

Daar komt bij dat de waterbassins van de tuinbouwbedrijven overstorten na een hevige regenbui. Het overtollige water stroomt dan in de sloten. Vreugdenhil: "Dat is heel veel water in één keer. Dat kan het hoogheemraadschap niet op tijd wegpompen. En dan staat het gebied blank."

Idee grote teler

Toch bleken deze bassins de sleutel tot de oplossing. Vreugdenhil: "Een grote teler uit het gebied kwam met het idee om zijn regenwaterbassin in te zetten in extreme weersituaties. Hij zei: 'Ik laat voor een stortbui mijn bassins voor een deel leeglopen, zodat ik de regenbui beter kan opvangen. Kom maar eens bij me kijken'. Dat hebben we gedaan en vervolgens hebben we het idee met meer telers uitgeprobeerd in een pilot. Dat ging goed en daarom hebben we het uitgebreid. Vanaf 2016 draait het project onder de naam Rainlevelr."

Zo werkt Rainlevelr

Hoe Delfland de voeten droog houdt, ziet u in de video op de website van Rainlevelr.

Verdere groei verwacht

Inmiddels doen 62 glastelers mee met Rainlevelr. Vreugdenhil verwacht dat dit aantal verder groeit: "Wij vergoeden de extra leiding met regelklep volledig. Dus de teler heeft geen extra kosten. En ook belangrijk: het is vrijwillig, de teler beslist altijd zelf hoeveel water hij laat wegstromen."

Automatisering

Ondertussen zijn er ideeën om het systeem van Rainlevelr te automatiseren: de telers krijgen dan automatisch een bericht over een komende stortbui en het verzoek om opslagruimte vrij te maken in hun bassins. Zij kunnen er ook voor kiezen om automatisch ruimte te maken. Zo zorgt Rainlevelr steeds beter dat iedereen droge voeten houdt.

Zo verandert u mee

Benieuwd hoe u de gevolgen van klimaatverandering kunt opvangen? Kijk dan op Klimaatverandering: zo verandert u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?