Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Gepubliceerd op:
13 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2022

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor verantwoordelijk beheer en bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Er zijn meer dan 50 landen aangesloten bij het EITI, variërend van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Colombia, Indonesië en Nigeria. Nederland is aangesloten via NL-EITI.

Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (MSG) past de EITI-standaard toe in Nederland. De MSG bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken, en de Belastingdienst;
  • bedrijven uit de delfstoffensector zoals TAQA Energy B.V. en de belangenorganisatie voor de olie- en gasindustrie NOGEPA; en
  • maatschappelijke organisaties zoals de vakbond FNV en ngo Transparency International.

De doelstelling van het NL-EITI is door de MSG als volgt beschreven:

  • "Het toegankelijk maken van feitelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid.
  • Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving."

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid, met als penvoerder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De MSG maakt jaarlijks een werkplan en vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Wilt u meer weten over het werkplan, vergaderingen, rapporten of andere publicaties van de MSG? Gebruik dan de link onder Publicaties.

Hoe werkt de EITI-standaard?

Het internationale EITI-bestuur beoordeelt elk land dat lid wordt van het EITI, op basis van de EITI-standaard. Dit proces heet validatie. Een validatie beoordeelt of landen vooruitgaan bij het voldoen aan de voorwaarden. Alle uitvoerende landen moeten zich houden aan dezelfde wereldwijde standaard.

De  internationale EITI organisatie, het EITI-secretariaat en het EITI-bestuur, ondersteunen en stimuleren een effectieve uitvoering van de EITI-standaard. Het EITI-bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van het EITI. Het beslist over prioriteiten voor de organisatie en evalueert de prestaties van de deelnemende landen bij het bereiken van de voorwaarden van de EITI-standaard. Het EITI-secretariaat ondersteunt landen bij het toepassen van de EITI-standaard en ondersteunt het EITI-bestuur.

Meer weten over NL-EITI of reageren?

U vindt meer informatie op de website van NL-EITI. Heeft u vragen of wilt u reageren op het toepassen van de EITI-standaard in Nederland?

Publicaties NL-EITI

Samenstelling van de Nederlandse multi-stakeholder groep NL-EITI (Staatscourant, 21 juli 2021)

U vindt alle overige publicaties over NL-EITI op de website van NL-EITI. U kunt selecteren op periode, onderwerp en soort publicatie zoals jaarverslagen, rapporten en verslagen van vergaderingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?