Aanvragen Erkenning terugdringen TSE-gevoeligheid

Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2021
Gepubliceerd op:
20 augustus 2020

U wilt een erkenning aanvragen voor een fokprogramma voor het terugdringen van TSE-gevoeligheid bij schapen. U doet de aanvraag op naam van de organisatie: een erkende stamboekvereniging of een groep houders van schapen.

Aanvragen

De voorwaarden voor de erkenning leest u op de pagina Erkenning terugdringen TSE gevoeligheid. Op Mijn RVO vraagt u de erkenning aan. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 31 mei. U logt hiervoor in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

 

 

Zelf opgesteld fokprogramma

Heeft u al een fokprogramma terugdringen TSE-gevoeligheid? En is dit goedgekeurd door het bestuur of ledenvergadering? Dan kunt u ook een zelf opgesteld fokprogramma versturen. In het formulier kiest u dan voor Een zelf opgesteld fokprogramma uploaden in het menuonderdeel Over het fokprogramma. Hieronder ziet u wat in elk geval in het fokprogramma moet staan.

 • Gegevens uit de gegevensbank:
  • Het aantal schapenkoppels dat meedoet.
  • De identiteit (UBN) van de schapenkoppels die meedoen.
  • De identiteit (levensnummer) van de dieren die meedoen en zijn bemonsterd.
  • De identiteit (levensnummer) van de fokrammen die zijn bemonsterd in schapenkoppels die niet aan het fokprogramma deelnemen.
  • De resultaten van de genotyperingstesten.
 • De zeldzaamheid van het ras.
 • Het percentage inteelttoename per generatie.
 • Een beschrijving van het certificatiesysteem.
 • Het systeem van identificatie voor:
  • het identificeren van de dieren en de monsters;
  • de verwerking van de monsters;
  • de productie van de resultaten.
 • Gegevens van de laboratoria waar de genotyperingstesten zijn uitgevoerd.
 • Gegevens van deelnemende schapenkoppels:
  • De manier van identificatie van de dieren in het schapenkoppel.
  • Of alle fokrammen in het koppel gegenotypeerd zijn voordat ze voor fokdoeleinden worden gebruikt.
  • Of de mannelijke dieren met het VRQ-allel binnen 6 maanden na de bepaling van het genotype worden geslacht of gecastreerd.
  • Of de mannelijke en vrouwelijke dieren met het VRQ-allel op het bedrijf blijven.
  • Waar de mannelijke en vrouwelijke dieren met het VRQ-allel naar toe gaan als ze niet op het bedrijf blijven.
  • Of de mannelijke dieren die niet voor het fokprogramma gecertificeerd zijn, voor fokdoeleinden in het koppel worden gebruikt. Dit geldt ook voor donordieren voor kunstmatige inseminatie.
 • Gegevens van fokrammen:
  • Hoe de fokrammen apart worden geïdentificeerd.
  • Of de fokrammen met het VRQ-allel op het bedrijf blijven.
  • Waar de fokrammen met het VRQ-allel naar toe gaan als ze niet op het bedrijf blijven.

Na uw aanvraag

Direct na het versturen van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt het ingevulde formulier bekijken in Mijn dossier op Mijn RVO.

Controle aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag compleet is en of u alle bijlagen heeft meegestuurd. U krijgt daarover binnen 2 weken bericht van ons. Is uw aanvraag niet compleet? Dan staat in de brief wat er ontbreekt en wanneer u deze informatie moet toesturen. Ontvangen wij deze informatie niet of niet compleet? Dan nemen we de aanvraag niet in behandeling. U krijgt daarover ook een brief van ons.

Beslissing

U krijgt binnen 8 weken na de ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn 1 keer met 4 weken verlengen. Als wij uw aanvraag afwijzen, leggen we in de beslisbrief uit waarom.

Bent u het niet eens met de beslissing die wij hebben genomen? Dien dan een bezwaarschrift in. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslisbrief. Wij verlenen de erkenning voor onbepaalde tijd. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Dan trekken wij de erkenning in.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?