Erkenning TSE resistente status schapenkoppels

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2021
Gepubliceerd op:
22 januari 2021

Houdt u schapen? En neemt u deel aan een goedgekeurd fokprogramma voor het terugdringen van TSE-gevoeligheid? U kunt bij ons een erkenning aanvragen voor uw TSE-resistente schapenkoppel.

Exporteert u schapen? Dan is een erkenning zinvol.

Wat is TSE en scrapie?

TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies) is een sponsvormige hersenafwijking. Scrapie is een besmettelijke hersenziekte die valt onder de TSE's. Scrapie komt voor bij schapen en geiten. De ziekte verloopt slepend en eindigt met de dood. Bij schapen is de gevoeligheid voor scrapie erfelijk. Scrapie kent 2 vormen: de klassieke scrapie en atypische scrapie.

Erfelijkheid

Of een schaap scrapie krijgt hangt af van zijn erfelijke gevoeligheid. Schapen met het genotype VRQ/VRQ zijn het gevoeligst voor scrapie. Schapen met het genotype ARR/ARR zijn het ongevoeligst. Een schaap hoeft maar één keer getest te worden om de genetische aanleg voor scrapie vast te stellen. Terugdringen van scrapie gaat via de fokkerij. Door de erfelijke weerstand te verhogen wordt het aantal ziektegevallen minder.

Waarvoor erkenning?

U kunt een erkenning aanvragen voor uw schapenkoppel voor niveau I of niveau II.
• Niveau I houdt in dat alle schapen in uw koppel het genotype ARR/ARR hebben.
• Niveau II houdt in dat alle nakomelingen zijn verwekt door vaderdieren met het genotype ARR/ARR. Hierbij gaat het om de nakomelingen van het vorige jaar.

Een koppel schapen is een groep schapen met dezelfde gezondheids- en immuniteitsstatus. Ook worden de schapen in een zelfde uitloopruimte opgefokt of gehouden.

Een erkenning is niet verplicht. U mag zelf beslissen of u uw schapenkoppel wil laten erkennen. Exporteert u schapen? Dan kan een erkenning zinvol zijn. Meer over het exporteren van schapen leest u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorwaarden erkenning schapenkoppel

Dit zijn de voorwaarden om erkenning voor uw koppel schapen met TSE-resistentie aan te vragen:
• U doet mee aan een TSE fokprogramma van een erkende organisatie. Deze organisatie heeft een erkenning voor het terugdringen van TSE-gevoeligheid. U laat dit zien door een bewijs hiervan bij uw aanvraag te voegen. Bijvoorbeeld een bewijs dat u staat ingeschreven bij de organisatie. Of een contract tussen u en de organisatie. Meer over het fokprogramma van erkende organisaties leest u op de pagina Erkenning terugdringen TSE gevoeligheid.
• Vraagt u een erkenning op niveau I aan? Dan moeten alle schapen in het koppel het genotype ARR/ARR hebben.
• Vraagt u een erkenning op niveau II aan? Dan moeten alle nakomelingen in het koppel zijn verwekt door vaderdieren met het genotype ARR/ARR. Het gaat dan om de nakomelingen van het vorige jaar.
• U laat het koppel schapen op gezette tijden bemonsteren op het bedrijf of in het slachthuis. Dit doet u door middel van een steekproef. De TSE-erkende organisatie waarbij u bent aangesloten meldt hierover in de jaarrapportage. Meer hierover leest u op pagina Erkenning terugdringen TSE gevoeligheid.

Aanvragen erkenning

U vraagt voor een TSE-resistente schapenkoppel een erkenning aan op Mijn RVO. Heeft u meer TSE-resistente schapenkoppels? Doe dan voor elk koppel een aparte aanvraag. Aanvragen kan het hele jaar. Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en als particulier met DigiD.

 

 

Na uw aanvraag

Direct na het versturen van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt het ingevulde formulier bekijken in Mijn dossier op Mijn RVO.

Controle aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag compleet is en of u alle bijlagen heeft meegestuurd. U krijgt daarover binnen 2 weken bericht van ons. Is uw aanvraag niet compleet? In onze brief staat wat er ontbreekt en wanneer u dit moet toesturen. Ontvangen wij deze informatie niet of niet compleet? Dan nemen we de aanvraag niet in behandeling. Ook daarover krijgt u een brief van ons.

Beslissing

Binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u een beslissing van ons. Wij mogen deze termijn één keer met 4 weken verlengen. Als wij uw aanvraag afwijzen, leggen we in de beslisbrief uit waarom.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dien dan een bezwaarschrift in. In de beslisbrief leest u hoe dit moet. Wij verlenen de erkenning voor onbepaalde tijd. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Dan trekken wij de erkenning in.

Wetten en regels

De uitvoering van een fokprogramma voor terugdringen van TSE-gevoeligheid is een onderdeel van de Europese TSE verordening.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving? Kijk in Regeling houders van dieren onder hoofdstuk 7c.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?