Evaluatierapporten Internationale Programma's

Gepubliceerd op:
7 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2022

Via deze pagina maken wij evaluatierapporten van RVO Internationale Programma's beschikbaar.

De evaluaties hebben ten doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en te leren van de uitvoering van instrumenten en activiteiten. De bevindingen, geleerde lessen en aanbevelingen die uit de evaluaties voortkomen worden gebruikt om de kwaliteit van de beleidsuitvoering en de resultaten van onze programma's en projecten te verbeteren. (Bij)sturen en (bij)leren staat hierbij centraal.

Evaluaties van RVO Internationale programma's worden uitgevoerd door onafhankelijke externe partijen, in opdracht van RVO. De evaluaties variëren van rigoureuze impactevaluaties tot procesevaluaties, zoals mid-term reviews. Indien beschikbaar, wordt een managementsamenvatting bijgevoegd.

 

Bent u tevreden over deze pagina?