Financiële problemen

Gepubliceerd op:
16 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023

U bent ondernemer en merkt dat het allemaal wat minder gaat met uw bedrijf.

U kunt uw leveranciers niet meer betalen, u moet een investering doen die noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming en de bank wil u geen nieuwe financiering verstrekken. Leveranciers hebben mogelijk ook al aangeven alleen nog tegen contante betaling te willen leveren.

Snel hulp inschakelen

Heeft u financiële problemen, schakel dan zo snel mogelijk hulp in. Zo voorkomt u dat:

  • schuldeisers beslag op uw spullen leggen of zelfs faillissement aanvragen;
  • u lang blijft worstelen met financiële problemen;
  • leveranciers en partners afhaken en werknemers ontslag nemen.

Waar kunt u terecht?

Er zijn meerdere instanties die u kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing.
Voor een overzicht van de diverse regelingen bij verschillende omstandigheden: raadpleeg de pagina geldzaken van het ondernemersplein. Ook de KVK biedt diverse vormen van ondersteuning. Bekijk de mogelijkheden op de pagina Advies bij zwaar weer.

Genereert uw onderneming op zich genoeg inkomen om van te leven maar niet om de schulden mee af te lossen? Of heeft u andere tijdelijke financiële problemen? Benader dan uw gemeente. Kijk op de site van uw gemeente bij ‘Bijstand voor zelfstandigen’ of bel naar 14+netnummer (dus bijv. voor Den Haag 14070).

Andere stichtingen die u kunnen adviseren zijn: MKBDoorgaan, het Ondernemersklankbord of 155-Help-een-bedrijf (www.155.nl).

Welke regelingen zijn er?

  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen: gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. U dient uw aanvraag in bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in uw eigen woongemeente of bij een samenwerkingsverband ervan.
  • (Gemeentelijke) schuldhulpverlening. Kijk hiervoor op de site van uw gemeente bij ‘Schuldhulpverlening’.

 

Bent u tevreden over deze pagina?