Gesloten natuurgebieden in Noordzee voor visserij

Gepubliceerd op:
16 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2023

De Noordzee heeft meerdere natuurgebieden. Deze bestaan om de natuur te beschermen. Sommige gebieden sluiten 8 maart 2023 (deels) voor de visserij. Op 16 februari 2023 heeft de Europese Unie dit bekend gemaakt. Dit gebeurt om de natuur zich te laten herstellen.

Om welke gebieden gaat het?

De gebieden die (deels) sluiten zijn het Friese Front, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank en de Duitse natuurgebieden Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund en Östliche Deutsche Bucht. U mag bepaalde bodemberoerende vistuigen (bodemtrawls, boomkorren, zegens, korren en dreggen) en kieuw- en warnetten niet meer gebruiken in deze gebieden.

Op de website van het Informatiehuis Marien vindt u de gebieden op het Nederlandse deel van de Noordzee. U ziet hier alleen het Friese Front, de Centrale Oestergronden en de Klaverbank. De Duitse natuurgebieden staan niet op deze kaart. Alle coördinaten van de gebieden vindt u in de bijlage van de gedelegeerde verordening (EU) 2023/340. Dit geldt ook voor de Duitse gebieden.

Friese Front (KRM)

Het Friese Front wordt deels beschermd door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Hiermee beschermen we dit gebied en geven we de kans aan de natuur om zich te herstellen. In dit gedeelte van het Friese Front mag u geen bodemberoerende vistuigen meer gebruiken.

Friese Front (VR)

Een deel van het Friese Front is aangewezen als Vogelrichtlijngebied (VR) om de zeekoet te beschermen. Daarom mag u in dit gedeelte van het Friese Front elk jaar van 1 juni tot en met 30 november geen kieuw- en warnetten meer gebruiken. Wilt u deze wel gebruiken? Dat mag alleen als u een visdag aanvraagt.

Centrale Oestergronden

De Centrale Oestergronden worden beschermd door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Hiermee beschermen we dit gebied en geven we de kans aan de natuur om zich te herstellen. In de Centrale Oestergronden mag u geen bodemberoerende vistuigen meer gebruiken.

Klaverbank

De Klaverbank is een Habitatrichtlijngebied (HR). Hiermee houden we de biodiversiteit in stand. In de Klaverbank mag u geen bodemberoerende vistuigen meer gebruiken.

Duitse natuurgebieden

Ook in Duitse natuurgebieden mag u sommige vistuigen niet meer gebruiken. Het gaat om deze gebieden en vistuigen:

  • Het Sylter Aussenriff, het Borkum-Riffgrund en de Östliche Deutsche Bucht: u mag geen bodemberoerende vistuigen meer gebruiken.
  • Sylter Aussenriff en de Östliche Deutsche Bucht: u mag geen kieuw- en warnetten meer gebruiken.
  • Amrum Bank: u mag helemaal niet meer vissen.

Op de website van de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) leest u meer informatie. U vindt hier bijvoorbeeld kaarten van deze gebieden en welke vistuigen u hierin niet meer mag gebruiken. Deze pagina is alleen beschikbaar in het Duits. In de gedelegeerde verordening (EU) 2023/340 kunt u alle wetten en regels lezen.

Meer weten?

In het nieuwsbericht van het Noordzeeloket leest u meer informatie over de sluiting van deze gebieden.

Wetten en regels

U leest alles over de sluiting van deze gebieden in de gedelegeerde verordening (EU) 2023/340. Dit is een wijziging van de verordening 2017/118.

Bent u tevreden over deze pagina?