Wijzigingen van uw GLB-aanmelding doorgeven

Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2023
Gepubliceerd op:
29 juni 2023

Heeft u zich aangemeld voor GLB-subsidies? Zorg dan dat uw bedrijfssituatie actueel blijft. Bekijk hier hoe u wijzigingen kunt doorgeven. 

Laatste aanpassingen op deze pagina:

26 juli 2023: Wat kunt u verwachten in de periode tussen uw aanmelding en uw aanvraag GLB? Wat kunt of moet u nog doen en wat doen wij? Bekijk alle stappen in de infographic.

Houd uw GLB-aanmelding actueel

Vanaf uw aanmelding tot en met 30 november bent u verplicht uw bedrijfssituatie actueel te houden. U houdt in deze periode wijzigingen in uw situatie of planning bij in Mijn percelen of de Gecombineerde opgave. Geef wijzigingen altijd zo snel mogelijk door.

Wijzigingen doorgeven in Mijn percelen of de Gecombineerde opgave

Heeft u wijzigingen aangebracht in Mijn percelen en deze verstuurd? Controleer daarna uw Gecombineerde opgave. Heeft u daar wijzigingen in aangebracht? Vergeet dan niet om uw opgave opnieuw te versturen. Perceelswijzigingen in Mijn percelen worden ingelezen in de Gecombineerde opgave bij het onderdeel Grond.

Welke wijzigingen kunt u doen?

 • Uw aanmelding voor de Basispremie, Extra betaling jonge landbouwers, Eco-regeling, Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) en uw aanvraag Brede weersverzekering kunt u intrekken in de Gecombineerde opgave.
 • Uw percelen kunt u verkleinen, splitsen of verwijderen in Mijn percelen. Het verwijderen van percelen mag alleen als u het betreffende perceel op of voor 15 mei niet meer in gebruik heeft.
 • U kunt een gewascode wijzigen:
  • Gewascodes voor hoofdteelt wijzigt u in Mijn percelen.
  • Gewascodes voor voorteelt en nateelt wijzigt u in de Gecombineerde opgave.
 • Eco-activiteiten kunt u verwijderen in de Gecombineerde opgave. Uitzondering: tot en met 1 oktober mag u de eco-activiteit Verlengde weidegang van dag en nacht beweiding veranderen naar overdag.
  • Voert u een eco-activiteit niet uit? Bijvoorbeeld omdat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen? Geef dit dan zo snel mogelijk door.
 • Een verzekeraar toevoegen of wijzigen in de Brede weersverzekering doet u in de Gecombineerde opgave. Voorwaarde is dat u uiterlijk 15 juni minimaal 1 verzekeraar heeft opgegeven in de opgave. U mag per verzekeraar de grootte van de oppervlakte die u heeft doorgegeven, verlagen. Dit kan alleen als de oppervlakte verzekerd is.
 • Overige wijzigingen:
  • Niet-productieve grond (GLMC8a): u kunt per perceel een vinkje 'niet-productieve grond' toevoegen in de Gecombineerde opgave.
  • U kunt 'biologisch' per perceel toevoegen in de Gecombineerde opgave.
 • Als het gaat om het aanpassen aan de feitelijke situatie, dan mag u:
  • de invulling niet-productieve grond wijzigen (u mag een andere optie aanvinken);
  • het vinkje 'Tijdelijk niet in gebruik voor de landbouw' bij een perceel weghalen of toevoegen.
 • Als u de wijziging (op tijd) meldt en het gaat om het aanpassen aan de feitelijke situatie, dan mag u deze vinkjes per perceel weghalen of toevoegen:
  • Braak
  • Ik ben het niet eens met de bufferstrook
  • Voorteelt
  • Nateelt
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?