Mening agrariërs belangrijk voor ontwikkeling nieuw GLB

Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2021
Gepubliceerd op:
11 juni 2021

Eenvoudige regelgeving en duidelijke processen: het nieuwe GLB moet aansluiten bij de boerenpraktijk. Dit blijkt uit een enquête over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 645 agrariërs deden mee.

Een toekomstbestendige landbouw, daar gaan we samen met u voor. Van controleren naar helpen.

90% van de deelnemers ziet graag een verbetering van het GLB

Agrariërs willen graag vertrouwen krijgen van de overheid. Want ze doen het niet alleen, maar samen met ons. Goede en betrouwbare informatie is belangrijk bij deze nieuwe manier van werken. Zo blijkt dat er nog niet genoeg kennis is bij de deelnemers over bijvoorbeeld de POP3-subsidies.

85% denkt dat een subsidiedashboard kan helpen om meer kennis te krijgen

Dit is een online omgeving met een overzicht van de subsidiemogelijkheden. Hierbij staan de agrariërs open voor aanbevelingen van ons. Ook denken agrariërs graag zelf mee. Want zij weten wat goed is voor hun bedrijf. Een eco-regeling? Sommigen zien graag dat deze bovenop de basispremie komt. Anderen zien subsidies liever verdwijnen. Een bescherming van eerlijke prijzen voor hun producten is belangrijker.

81% begrijpt de Nederlandse invulling voor de verplichte monitoring

In het nieuwe GLB verplicht de Europese Unie monitoring. Hiermee kijken we via satellietbeelden mee op uw percelen. Een verlichting van de administratieve lasten en minder bedrijfsbezoeken? Graag. Wel geeft het gebruik van databronnen soms zorgen over de privacy. Agrariërs hopen daarom dat RVO er het goede uithaalt, zodat iedereen er de vruchten van kan plukken. Zet monitoring niet alleen in voor controles, maar ook om de agrariërs te helpen.

64% kijkt positief naar de nieuwe manier van werken

Stap voor stap naar het nieuwe GLB. De deelnemers adviseren om voorzichtig te beginnen en alle agrariërs goed mee te nemen. Zo komen we tot een beleid dat aansluit bij de boerenpraktijk. De resultaten van de enquête helpen hierbij.

De enquête was een samenwerking met de GLB-Pilot Sectorale Bouwstenen van LTO.

Vragen over de enquête resultaten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?